Plungės r. Liepijų mokykla skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms užimti

2023-06-07

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Darbo vieta – Plungės r. Liepijų mokyklos Platelių ir Šateikių skyriai.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių į staigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606.

Darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 8,11 iki 11,39 priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos (nuo 1580 Eur iki 2100 Eur neatskaičius mokesčių).

Specialusis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją;
  2. išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus, bendruosius ugdymo planus;
  3. išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
  4. išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
  5. gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Mes Jums siūlome:

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Dokumentus iki 2023 m. birželio 19 d. galima pateikti adresu Mokyklos g. 3, Plateliai, arba Žemaitės g. 14, Šateikiai; siųsti el. paštu: liepijum@plunge.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2023 m. birželio 23 d. ir kviečiami pokalbio.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Atrankos pokalbis planuojamas 2023 m. birželio 27 d.

 

Plungės r. Liepijų mokyklos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.