Plungės r. Liepijų mokykla skelbia atranką psichologo ar psichologo asistento pareigoms užimti

2023-06-07

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Darbo vieta – Plungės r. Liepijų mokyklos Platelių ir Šateikių skyriai.

Darbo krūvis – 0,75 etato.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareigybės lygis – A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo užmokestis – priklauso nuo pastoviosios dalies koeficiento, nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 8,71 iki 11,39.

Specialieji reikalavimai: 

  1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir psichologo profesinė kvalifikacija; 
  2. išmanyti pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;
  3. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; 
  4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje. 

Siūlome:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

Dokumentus iki 2023 m. birželio 19 d. galima pateikti adresu Mokyklos g. 3, Plateliai, arba Žemaitės g. 14, Šateikiai; siųsti el. paštu: liepijum@plunge.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2023 m. birželio 23 d. ir kviečiami pokalbio.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Atrankos pokalbis planuojamas 2023 m. birželio 27 d.

 

Plungės r. Liepijų mokyklos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.