Plungės r. Liepijų mokykla skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. užimti

2023-07-07

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Darbo vieta – Plungės r. Liepijų mokyklos Šateikių skyrius.

Darbo krūvis – 0,6 etato

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių į staigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606.

Darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 8,11 iki 11,39  priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos (nuo 960 Eur. iki 1300 Eur. neatskaičius mokesčių). 

Specialieji reikalavimai:

  1. Išsilavinimas – aukštasis ar aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, pedagogo kvalifikacija ir baigtos matematikos ugdymo programą atitinkančios matematikos, matematikos ir kompiuterių mokslo ar statistikos studijų (privalumas – pedagogo kvalifikacija).

Pretendentas turėtų išmanyti:

  1. individualių programų rengimo principus, bendrųjų, specialiųjų programų, bendrųjų ugdymo planų rengimą;
  2. pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;
  3. specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodiką, gebėti ją taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
  4. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių poreikių ir gebėjimų turinčiais mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  5. būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
  6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Mes Jums siūlome:

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: 

Dokumentus iki 2023 m. liepos 13 d.  galima pateikti adresu Mokyklos g. 3, Plateliai arba Žemaitės g. 14, Šateikiai; siųsti el. paštu liepijum@plunge.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2023 m. liepos 14 d. ir kviečiami pokalbiui.

 Atrankos būdas –  pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

 Atrankos pokalbis planuojamas  2023 m. liepos 25 d.

 

Plungės r. Liepijų mokyklos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.