Plungės r. Liepijų mokykla skelbia atranką geografijos mokytojo pareigoms užimti

2023-06-07

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Darbo vieta – Plungės r. Liepijų mokyklos Šateikių skyrius.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo apmokėjimas – darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 8,11 iki 11,39, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos (nuo 750 Eur iki 1050 Eur neatskaičius mokesčių).

Geografijos mokytojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

Įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis iki 1995 metų geografijos specialisto išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.

Geografijos mokytojas turi:

  1. išmanyti individualių programų rengimo principus, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų bei bendrųjų ugdymo planų rengimą;
  2. išmanyti vertinimo metodiką, žinių, mokėjimų, įgūdžių ir gebėjimų lygio nustatymą bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažangos įvertinimą;
  3. būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
  4. būti išklausius Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“;
  5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
  6. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų į staigų darbuotojais.

Mes Jums siūlome:

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Dokumentus iki 2023 m. birželio 19 d. galima pateikti adresu Mokyklos g. 3, Plateliai, arba Žemaitės g. 14, Šateikiai; siųsti el. paštu: liepijum@plunge.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2023 m. birželio 23 d. ir kviečiami pokalbio

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Atrankos pokalbis planuojamas 2023 m. birželio 27 d.

 

Plungės r. Liepijų mokyklos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.