Plungės r. Liepijų mokykla skelbia atranką fizinio lavinimo mokytojo pareigoms nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. užimti

2023-07-07

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Darbo vieta – Plungės r. Liepijų mokyklos Platelių skyrius

Darbo krūvis – 0,7 etato.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo apmokėjimas – Darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 8,11 iki 11,39  priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos (nuo 1000 Eur iki 1400 Eur neatskaičius mokesčių).

Fizinio lavinimo mokytojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
  2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
  3. būti baigęs fizinio auklėjimo ar kūno kultūros mokytojų rengimo, fizinio auklėjimo, sporto ar kūno kultūros studijų programą;

Fizinio lavinimo mokytojas turi: 

  1. išmanyti individualių programų rengimo principus, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų bei bendrųjų ugdymo planų rengimą;
  2. išmanyti vertinimo metodiką, žinių, mokėjimų, įgūdžių ir gebėjimų lygio nustatymą bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažangos įvertinimą;
  3. būti išklausęs kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
  4. būti išklausęs Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“;
  5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
  6. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų į staigų darbuotojais.

Mes Jums siūlome:

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Dokumentus iki 2023 m. liepos 13 d.  galima pateikti adresu Mokyklos g. 3, Plateliai arba Žemaitės g. 14, Šateikiai; siųsti el. paštu liepijum@plunge.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2023 m. liepos 14 d. ir kviečiami pokalbiui.

 Atrankos būdas –  pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

 Atrankos pokalbis planuojamas  2023 m. liepos 25 d.

 

Plungės r. Liepijų mokyklos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.