Plungės r. Kulių gimnazija skelbia konkursą priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti pagal neterminuotą darbo sutartį

2022-09-18

Pradinių klasių mokytojas, nuo 2022 m. spalio 3 d. 

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo vieta Plungės r. Kulių gimnazija.

Darbo krūvis – 0,55 etato.

Darbo užmokestis: Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 7,44 iki 10,45.

Reikalavimai:

Išmanyti:

  1. Priešmokyklinio ugdymo bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, priešmokyklinio ugdymo bendrųjų ugdymo planų rengimą.
  2. Pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą.
  3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
  4. Gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.).
  5. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.
  6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
  7. Gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Dokumentų priėmimas: kuliuvm@plunge.lt arba adresu Aušros 24, Kuliai, Plungės r.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

8 677 54 938, direktorė Asta Plataunienė.

Dokumentų priėmimo laikas:

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentų priimami iki 2022 m. rugsėjo 30 d. (įskaitytinai) 15.00 val.

Konkursas vyks 2022 m. spalio 3 d.

 

Plungės r. Kulių gimnazijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.