Plungės r. Kulių gimnazija skelbia atranką priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti pagal neterminuotą darbo sutartį

2023-01-04

Atranka vyks 2023 m. sausio 31 d.

Pareigybės lygis A2.

Darbo sutarties rūšis –  neterminuota.

Įdarbinimas nuo 2023 m. vasario 1 d.

Darbo vieta Plungės r. Kulių gimnazija.

Darbo krūvis – 0,55 et. pareigybės krūvio.

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 8,11 iki 11,39.

Reikalavimai:

Išmanyti:

  1. Priešmokyklinio ugdymo bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, priešmokyklinio ugdymo bendrųjų ugdymo planų rengimą.
  2. Pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą.
  3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
  4. Gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.).
  5. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.
  6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
  7. Gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Dokumentų priėmimas: kuliuvm@plunge.lt arba adresu Aušros g. 24, Kuliai, Plungės r.

Informacija teikiama tel. 8 677 54 405, direktoriaus pavaduotoja ugdymui l. e. direktoriaus pareigas Alvyra Viršilienė.

Dokumentai priimami iki 2023 m. sausio 30 d. 15.00 val.

 

Plungės r. Kulių gimnazijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.