Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras skelbia pretendentų į kompiuterių priežiūros specialisto pareigybę atranką

2023-11-27

Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga – Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, įmonės kodas 191130798, V. Mačernio g. 29, Plungė, skelbia pretendentų į kompiuterių priežiūros specialisto pareigybę atranką.

PAREIGYBĖ

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro (toliau – centro) kompiuterių priežiūros specialistų pareigybė yra biudžetinių įstaigų specialistai, kurių pareigybės priskiriamos B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą šioms pareigoms eiti.

Pareigybės paskirtis – Plungės rajono švietimo įstaigų kompiuterių, kompiuterių sistemų ir duomenų bazių priežiūra (išskyrus Plungės „Saulės“ gimnaziją, „Ryto“ pagrindinę mokyklą ir Senamiesčio mokyklą).

Kompiuterių priežiūros specialistas į darbą priimamas atrankos būdu (pokalbis) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,00.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI Į ŠIAS PAREIGAS

Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų.

Puikiai žinoti kompiuterinio darbo ypatybes bei metodus.

Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį  kompiuterizavimo ir informacinių sistemų eksploatavimo srityje.

 Žinoti naujausią informaciją apie kompiuterinės ir programinės įrangos problemas ir naujoves šalyje ir užsienyje bei kūrybiškai jas taikyti rengiant ir įgyvendinant savivaldybės kompiuterizavimo programas, išmanyti kompiuterizavimo veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

FUNKCIJOS

Prižiūri kompiuterizuotas darbo vietas Plungės rajono švietimo įstaigose (išskyrus Plungės „Saulės“ gimnaziją, „Ryto“ pagrindinę mokyklą ir Senamiesčio mokyklą) (naudojamas duomenų bazes bei veikiančias programas, techninę įrangą), nustatyto darbo sutrikimų priežastis (kompiuterinės įrangos gedimas, programinės įrangos darbo sutrikimai ar darbuotojo klaidos) ir imasi priemonių joms pašalinti (organizuoja kompiuterinės įrangos remontą, programinės įrangos tobulinimą, konsultuoja darbuotoją);

Ruošia programas, užtikrinančias kompiuterinių duomenų patikimumą bei apsaugą nuo neteisėto panaudojimo, jas įgyvendina;

Organizuoja naujų programų sukūrimą – įsigijimą bei jau naudojamų atnaujinimą, tuo tikslu rengia darbo užduoties sprendimo programas ir technologiją, nustato apdorojamos informacijos apimtį, struktūrą.

Organizuoja naujos programinės įrangos įdiegimą;

 Moko švietimo įstaigų darbuotojus dirbti su nauja programine ir kompiuterine technika, esant reikalui – sudaro darbo instrukcijas. Konsultuoja Plungės rajono švietimo įstaigų administracijos darbuotojus diegiant bei naudojant kompiuterinę įrangą;

Vykdo centro direktoriaus, aptarnaujamų švietimo įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų nurodymus kompiuterinės technikos, sisteminės ir programinės įrangos panaudojimo klausimais. Esant reikalui ar iškilus nenumatytiems uždaviniams, pagal savo kvalifikaciją atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

Prižiūri įstaigų interneto svetaines ir prieigų prie interneto svetainės teises, konsultuoja internetinių svetainių administravimo klausimais.

Teikia pasiūlymus dėl naudojamų informacinių sistemų sąsajos tobulinimo, planuoja informacinių sistemų pokyčius, nustato informacinių sistemų programinės ir sisteminės įrangos reikalavimus, sandarą ir poreikį, esant poreikiui rengia šios įrangos technines specifikacijas.

ATSAKOMYBĖ

Už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir užduočių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

Už turimos informacijos saugumą ir konfidencialumą, suteiktos informacijos teisingumą;

Dokumentų, reikalingų darbui atlikti, tvarkymą, naudojimą ir saugojimą.

PRETENDENTAI PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

Tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Gyvenimo aprašymą (CV).

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO VIETA

Dokumentai priimami iki 2023 m. gruodžio 8 d. (imtinai). Siųsti el. paštu direktorius@plungespspc.lt.

Tel. pasiteiravimui (8-671) 60 903, (8-448) 72 394.

PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS:

Pokalbis žodžiu 2023 m. gruodžio 13 d. 11 val. Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre.

 

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.