Plungės lopšelis – darželis „Saulutė“ skelbia pretendentų atranką logopedo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti pagal neterminuotas darbo sutartis

2023-07-10

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680 ir jo pakeitimais. Darbo krūvis: logopedo – 0,5 etato, spec. pedagogo – 0,5 etato

Darbo sutartys – neterminuotos

Darbo pradžia – 2023-09-01

Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606 ir jo pakeitimus.

Darbo užmokestis – apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 8,11 iki 11,39 priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Logopedas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.
 2. Gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius.
 3. Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti.
 4. Geri bendravimo įgūdžiai su ugdytiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 5. Gebėjimas naudotis IKT.
 6. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

 Specialusis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją.
 2. Išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus.
 3. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą.
 4. Išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas.
 5. Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

 Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus iki 2023-08-04 13.00 val. pateikti adresu A. Jucio g. – 2, Plungė, LT-90145 siųsti el. p. saulute@plunge.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu ir kviečiami pokalbiui.

Pretendentai priimami dirbti atrankos būdu (pokalbis).

Informaciją teikia telefonu 869187011 direktorė Asta Plataunienė

Konkursas vyks 2023 m. rugpjūčio 17 d.

 

Plungės lopšelio – darželio „Saulutė“ inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.