Plungės lopšelis – darželis „Saulutė“ skelbia pretendentų atranką ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti pagal neterminuotą darbo sutartį

2023-07-10

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680 ir jo pakeitimais.

Darbo krūvis – 1 et.

Darbo sutartis – neterminuota

Darbo pradžia – 2023-09-01

Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606 ir jo pakeitimus.

Darbo užmokestis – apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 8,11 iki 11,39 priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/asr).
 2. Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
 3. Priešmokyklinio, pradinio arba ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

Privalumai:

 1. Darbo švietimo įstaigoje patirtis.
 2. Projektinės veiklos patirtis.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus iki 2023-08-04 13.00 val. pateikti adresu A. Jucio g. – 2, Plungė, LT-90145, siųsti el. p. saulute@plunge.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu ir kviečiami pokalbiui.

Pretendentai priimami dirbti atrankos būdu (pokalbis).

Informaciją teikia telefonu 8 691 87011 direktorė Asta Plataunienė

Konkursas vyks 2023 m. rugpjūčio 17 d.

 

Plungės lopšelio – darželio „Saulutė“ inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.