Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ skelbia atranką Logopedo pareigoms (0,75 etato) užimti

2023-09-25

Įstaiga: Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“, A. Jucio 38, Plungė, 90151

Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ skelbia pretendentų atranką Logopedo pareigoms užimti nuo 2023 m. spalio 1 d.

Darbo krūvis – 0,75 etato, darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. NR. XIII – 198, galiojanti suvestinė redakcija 2023-01-01). Atlyginimas – 1131,35 – 1588,91 Eur/mėn. už 0,75 etatą, neatskaičius mokesčių.

Reikalavimai:

1.  aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;

2.  mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą arba išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;

3. gebėti vertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos, komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius;

4. išmanyti ir efektyviai taikyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus;

5. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktoriaus vardu;

2. gyvenimo aprašymas (CV);

3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4. išsilavinimą, profesinį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;

5. atrankai pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo data: dokumentus su nuoroda „Logopedas“ iki 2023-10-05 galima siųsti el. paštu rutele@plunge.lt ar registruotu laišku adresu A. Jucio 38, Plungė, 90151. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų informavimas: pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui. Kvietimo pokalbiui data – 2023 m. spalio 5 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir po pokalbio grąžinami pretendentui

Atranka: numatoma 2023 m. spalio 6 d. 10.00 val.

Kontaktinė informacija: Plungės l. d. „Rūtelė“ direktorė Kristina Valienė, tel. 8 660 94084; el. p.: rutele@plunge.lt 

 

Plungės lopšelio – darželio „Rūtelė“ informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.