Plungės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ skelbia atranką mokytojo pareigoms užimti

2022-07-13

Įstaiga

Plungės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, V. Mačernio g. 47B, LT-90130 Plungė

Skelbimo įvadas

Plungės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ skelbia pretendentų atranką  trims ikimokyklinio ugdymo mokytojo etatams užimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis – 1 etatas ( 36 val. per savaitę) darbo sutartis – neterminuota;

Pareigybės lygis – A2

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198  4 straipsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1780, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-20, galiojanti suvestinė redakcija 2022-01-01

Atlyginimas  1346,00 – 1679,00 eur/mėn. už 1 etatą neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Pareigos

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas/a

Kvalifikaciniai reikalavimai

 • Aukštasis išsilavinimas, baigęs/ baigiantis vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis/įgysiantis  mokytojo kvalifikaciją;
 • Įgytos kompetencijos, numatytos Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos apraše;
 • Būti išklausęs spec. pedagogikos ir psichologijos kursus mokytojams pagal spec. pedagogikos ir spec. psichologijos kvalifikacijos tobulinimo programą;
 • Geras lietuvių kalbos mokėjimas ( išklausytas valstybinės lietuvių kalbos kultūros 22 val. kursas,1 studijų kreditas);
 • Išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje.
 • Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti;
 • Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje;

Dokumentai, kuriuos privaloma  pateikti

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginį darbo stažą  patvirtinančius  dokumentus ir jo kopijas;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo data

Dokumentus su nuoroda „ Dėl mokytojo/os darbo“ iki 2022-08-22    16.00 val.  galima siųsti el. paštu raudonkepuraite@plunge.lt ar registruotu laišku, pristatyti adresu V. Mačernio g. 47, Plungė LT-90130

Pretendentų pateikti  dokumentai registruojami.

Pretendentų informavimas

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui – 2022-08-23

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir po pokalbio grąžinami pretendentui.

Atranka

2022 m. rugpjūčio  24 d. 10.00

Kontaktinė informacija

Plungės l.-d. „Raudonkepuraitė“ direktorė Daiva Valužienė

Tel. 8 448 72379

 

Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.