Plungės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ skelbia atranką mokytojo pareigoms užimti

2022-10-24

Įstaiga

Plungės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, V. Mačernio g. 47B, LT-90130 Plungė

Skelbimo įvadas

Plungės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ skelbia pretendentų atranką  vienam ikimokyklinio ugdymo mokytojo etatui užimti nuo 2022 m. lapkričio 9 d.

Darbo krūvis – 1 etatas ( 36 val. per savaitę) darbo sutartis – neterminuota;

Pareigybės lygis – A2

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198  4 straipsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1780, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-20, galiojanti suvestinė redakcija 2022-09-01 iki 2022-12-31

Atlyginimas  1346,00 – 1679,00 eur/mėn. už 1 etatą neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Pareigos

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas/a

Kvalifikaciniai reikalavimai

  • Aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas, baigęs/ baigiantis/ studijuojantis vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis/įgysiantis  mokytojo kvalifikaciją;
  • Išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje.
  • Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti;
  • Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

 Dokumentai, kuriuos privaloma  pateikti

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  • Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginį darbo stažą patvirtinančius  dokumentus ir jo kopijas arba pažymą apie studijas;
  • Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentų pateikimo data

Dokumentus iki 2022-11-04 16.00 val.  galima siųsti el. paštu raudonkepuraite@plunge.lt ar pristatyti adresu V. Mačernio g. 47B, Plungė LT-90130

Pretendentų pateikti  dokumentai registruojami.

Pretendentų informavimas

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir po pokalbio grąžinami pretendentui.

Atranka

2022 m. lapkričio 8 d. 10.00

Kontaktinė informacija

Plungės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ direktorė Daiva Valužienė

Tel. 8 448 72379

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.