Plungės lopšelis – darželis „Pasaka“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

2023-08-29

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2

Darbo krūvis – 1 etatas ( 36 val. per savaitę).

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198, 10,11,14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymas, 2022 m. lapkričio 24 d. Nr.XIV-1559, atlyginimas priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Kvalifikaciniai reikalavimai :

  1. Aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas, baigęs/ baigiantis/ studijuojantis vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis/įgysiantis mokytojo kvalifikaciją;
  2. Išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje.
  3. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti;
  4. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje;

Dokumentai, kuriuos privaloma  pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  3. Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginį darbo stažą
  4. patvirtinančius dokumentus ir jo kopijas arba pažymą apie studijas;
  5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Pretendentų informavimas – Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui

Atranka – 2023 m. rugsėjo 11 d. 10.00

Dokumentų priėmimas: Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ V. Mačernio 15, Plungė, tel. 8 (448) 72349, 8 (671) 17131, el. p. pasaka.plunge@gmail.com

Informacija teikiama: Plungės lopšelio – darželio „Pasaka“ direktorė Irena Petreikienė, tel. 8 448 72349

Dokumentų priėmimo pabaiga 2023-09-07   16.00 val.  

 

Plungės lopšelio darželio „Pasaka“ inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.