Plungės lopšelis-darželis „Nykštukas“ skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms (2,5 etato) užimti

2023-11-07

Įstaiga

Plungės lopšelis-darželis „Nykštukas“ Telšių g. 27A, Plungė.

Skelbimo įvadas

Plungės lopšelis-darželis „Nykštukas“    

Mokytojo padėjėjo pareigoms užimti nuo 2023 m. lapkričio 14 d.

Darbo krūvis – du po 1 etatą ir vienas 0,5 et., darbo sutartis – terminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą ( 2017 m. sausio 17 d. NR. XII – 198, galiojanti suvestinė redakcija 2023-01-01).  

Atlyginimas – 978,6 Eur/mėn. už 1 etatą, neatskaičius mokesčių.

Pareigos

Mokytojo padėjėjas

Reikalavimai

Mokytojo padėjėjo pareigoms priimamas dirbti asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą, nustatyta tvarka išklausęs įvadinį, priešgaisrinį ir darbo vietoje instruktavimus, susipažinęs su darbo saugos, elektrosaugos reikalavimais, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą. 

Mokytojo padėjėjas turi gebėti:  

1. Bendrauti su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turėti žinių apie ugdymosi sutrikimų specifiką.

2. Dirbti su ikimokyklinio amžiaus vaikais. 

3. Bendradarbiauti su grupės mokytoja, logopedu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvų pareigų turėtojais. 

4. Dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe, turėti demokratiškų, komunikacijų, organizacinių gebėjimų.             

5. Naudotis ryšių ir kitomis informacijos perdavimo priemonėmis.  

Funkcijos

Mokytojo padėjėjas padeda ugdytiniui (ugdytinių grupei): 

1. Orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), įstaigoje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu. 

2. Apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena. 

3. Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

3.1. paaiškina pedagogo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; 

3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus vaiko lavinimui;  

3.3. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir .mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis. 

4. Atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą. 

5. Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes: 

5.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į ugdymo įstaigą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš įstaigos; 

5.2. judėti po lopšelį-darželį, pasiekti grupę, kitas patalpas, lauke; 

5.3. padėti pedagogui priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus.         

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus vardu.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.   

3. Išsilavinimą, profesinį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.    

4. Atrankai pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo data

Dokumentus su nuoroda „Mokytojo padėjėjo“ iki 2023 m. lapkričio 10 d. 15.00 val. galima siųsti el. paštu nykstukas@plunge.lt ar registruotu laišku adresu Telšių g. 27A, Plungė.  

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų informavimas

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbio. 

Pokalbio data 2023 m. lapkričio 10 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir po pokalbio grąžinami pretendentui.

Atranka

2023 m. lapkričio 13 d. 10.00 val.

Kontaktinė informacija

Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Violeta Einikienė, tel. (8 448) 72 359; el. paštas nykstukas@plunge.lt

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.