Plungės lopšelio-darželio „Pasaka” informacija apie atranką į laisvą darbo vietą

2021-12-29

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ (V. Mačernio g. 15, Plungė, tel.: (8 448) 72 349, 8 671 17 131; el. p. pasaka.plunge@gmail.com) organizuoja atranką į laisvą darbo vietą.

Pareigybės pavadinimas – judesio korekcijos mokytojas. Darbas specialiojo ugdymo grupėje.   

Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Darbo krūvis – 1 etatas.  

Darbo užmokesčio koeficientas  priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės  kategorijos, vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo  2021 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu nuostatomis.

Darbo pobūdis:

• bendradarbiaujant su mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numatyti judesio korekcijos tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taikyti;

• analizuoti specialiųjų poreikių vaikų judėjimo funkcijų sutrikimus, išsivystymo įvertinimo dokumentus;

• pagal nustatytus vaiko specialiuosius ugdymo (-si) poreikius, sudaryti individualiąsias ir grupines specialiųjų poreikių vaikų užsiėmimų ir vaikų organizmo grūdinimo programas;

• lavinti specialiųjų poreikių vaikų judėjimo įgūdžius, saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą judesio korekcijos patalpose.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

• judesio korekcijos mokytoju gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą (baigtą specialiosios pedagogikos (specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija) studijų programą);

• gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti;

• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;

• mokėti dirbti kompiuteriu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu laišku individualiai arba informuojami telefonu.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba el. paštu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Dokumentų originalai pateikiami  atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai dokumentus pateikia iki  2022 m. sausio 26 d. 16.00 val.

Pokalbis organizuojamas 2022 m. sausio 28 d. 10.00 val. Plungės lopšelyje –darželyje „Pasaka”,  V.Mačernio g. 15, Plungė.

 

Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ inf.

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.