Plungės „Babrungo“ progimnazija skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms užimti

2022-07-01

Pareigybių pavadinimas – specialusis pedagogas – logopedas.  

Darbo sutarties rūšis – neterminuota nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Pareigybės lygis A2.

Darbo krūvis – specialiojo pedagogo – 1 etatas, logopedo – 0,25 etato. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017-01-17 d. Nr. XIII-198 5 priedu nuostatomis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,91 iki 9,71 (darbo užmokestis nuo 1623,50 Eur  iki  2281,85 Eur).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, specialiojo pedagogo ir logopedo profesinė kvalifikacija;

ir labai didelius ugdymosi poreikius, tirti pedagogines situacijas, kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas;

gebėti juos taikyti;

mokytojais ir ugdytinių tėvais;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

Pretendentų atrankos būdas – dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną,  darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. progimnazijoje (Dariaus ir Girėno g. 38E, Plungė, LT-90121). Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. liepos 14 d.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu (babrungas_mokykla@yahoo.com). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti  grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2022 m. liepos 15 d. pagal sudarytą grafiką. Pradžia – 13.00 val.

Apie konkurso rezultatus progimnazijos direktorius individualiai informuoja pretendentus.

Telefonai pasiteiravimui: (8 685) 866 76

Elektroninis paštas: babrungas_mokykla@yahoo.com

Adresas:  Dariaus ir Girėno g. 38E, Plungė, LT-90121

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.