Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti.

2023-09-06

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo krūvis –  0,5 pareigybės krūvis. Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 8,11 iki 11,39.

Darbo vieta – Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija.

Specialieji reikalavimai:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą bei turėti socialinio pedagogo kvalifikaciją arba socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį ir būti įgijęs pedagogo profesinę kvalifikaciją ar edukologijos kvalifikacinį laipsnį;
  2. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;
  3. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, kitus vaikų teises ir interesus reglamentuojančius dokumentus, progimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;
  4. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
  5. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą;
  6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 Pretendentas privalo pateikti:

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. progimnazijos raštinėje, adresu A. Vaišvilos g. 32, Plungė, arba el. paštu: a.juciopm@gmail.com.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. rugsėjo 29 d. (įskaitytinai) 15.00 val.

Įdarbinimas nuo 2023 m. spalio 2 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos direktorė Inga Litvinienė  tel. nr. 8 448 71736.

(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė, tel. 8 448 71735, el. p. a.juciopm@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130079) 

 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.