Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija skelbia apie laisvą darbo vietą – mokytojo padėjėjo pareigybė

2022-11-18

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė, tel. (8 448) 71 735, el. p. a.juciopm@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130079

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis C (ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir/ar įgyta profesinė kvalifikacija).

Darbo vieta – Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos „Saulės“ skyrius.

Darbo krūvis – 0,5 etato pareigybės krūvio. Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo profesinio darbo patirties. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas už 1 etato pareigybės krūvį – nuo 4,90 iki 5,2.

Specialieji reikalavimai:

  1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  2. gebėti bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;
  3. gebėti dirbti su mokiniais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
  4. gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);
  5. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.

Pretendentas privalo pateikti:

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus reikalavimus, apie dalyvavimą pokalbyje bus informuojami asmeniškai.

Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. progimnazijos raštinėje, adresu A. Vaišvilos g. 32, Plungė, arba el. paštu: a.juciopm@gmail.com.

Dokumentai priimami iki 2022 m. lapkričio 28 d. (įskaitytinai), 15.00 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos direktorė Inga Litvinienė tel. 8 617 88 203.

 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.