Plungės rajono savivaldybė skelbia konkursą Plungės rajono savivaldybės Š½libinų kultūros centro direktoriaus pareigoms eiti

2021-04-13

 
Įstaigos pavadinimas: Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė į staiga

Buveinė: Plungės rajono savivaldybė, Žlibinų seniūnija, 90261 Žlibinai, Žarėnų g. 46

Kodas: 301779536

Pareigybė: Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centro direktorius. Darbo pobūdis – organizuoti Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centro veiklą, vadovauti į staigos administracijai į gyvendinant pagrindinius į staigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų į staigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti į staigos nuostatuose numatytą veiklą, realizuoti šios į staigos veiklos strategiją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 6,5 – 13,7 (pagal vadovaujamo darbo patirtį ).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų į statymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos į statymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių į staigų į statymą, Lietuvos Respublikos viešųjų į staigų į statymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų į statymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių į statymą bei kitus su Centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamais savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;

5. išmanyti regiono kultūros savitumą;

6. turėti į gūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos į gyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;

7. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas, projektus;

8. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;

9. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;

10. mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;

11. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;

12. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

13. mokėti užsienio kalbą;

14. turėti kompiuterinio raštingumo į gūdžių;

15. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;

16. gebėti sujungti mokyklų, NVO (nevyriausybinių organizacijų) ir kitų organizacijų veiklą, puoselėjant rajono kultūros tradicijas;

17. būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

Pretendentas privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį , elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį , savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri į gūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą pretendento anketą;

5. savo, kaip į staigos vadovo, veiklos programą.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.

Skelbimo nuoroda VTD interneto svetainėje: http://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;699380.html

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį .

Išsamesnė informacija tel.: (8 448) 73116, (8 655) 15977, el. p. ausra.jarasiuniene@plunge.lt

 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.