Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupė kviečia įinformacinįrenginį

2018-04-12

 

PLUNGč–S RAJONO SAVIVALDYBč–S VIETOS VEIKLOS GRUPč–
„Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“
Projekto Nr. 42VS-KE-15-1-06756-PR001

KVIEČIA

2018 m. balandžio 19 d. 15 val.

Adresu: Telšių g. 5 A, Plungė,

(Plungės rajono savivaldybės VVG biuras),

 į organizuojamą informacinį renginį

Renginio metu bus pristatyta kvietimo dokumentacija, reikalavimai vietos projektams, pareiškėjui, kita aktuali informacija.

 P A R A M A

Jaunimo organizacijų, kitų NVO dirbančių su jaunimu laisvalaikio, kultūros, sporto ir kitų iniciatyvų įgyvendinimui

&

Kaimo bendruomenių, viešųjų įstaigų, kitų NVO kaimo tradicijų, sporto veiklos, mėgėjų meno puoselėjimo veiklų organizavimui bei kitų iniciatyvų įgyvendinimui

DARBOTVARKč–

14:45 – 15:00

 Dalyvių registracija

15:00 – 15:30

Vietos plėtros strategijos Kvietimo Nr. 6 pristatymas.

(VPS priemonė „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, 1 veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“)

Gražina Lukošienė – Plungės r. VVG viešųjų ryšių specialistė

15:30 – 16:00

Vietos plėtros strategijos Kvietimo Nr. 7 pristatymas.

(VPS priemonė „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“, 1 veiklos sritis „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“)

Gražina Lukošienė – Plungės r. VVG viešųjų ryšių specialistė

16:00 – 17:00

Individualios konsultacijos vietos projektų paraiškų rengimo klausimais

Giedrė Kazakevičienė , Plungės r. VVG pirmininkė,

Daiva Gricienė, Plungės r. VVG  vyr. finansininkė,

Gražina Lukošienė,  Plungės r. VVG viešųjų ryšių specialistė

 

Dalyvių skaičius ribotas. Kviečiame registruotis iki balandžio 18 d. 13:00 val. el. paštu grazina@plungesvvg.lt laiške nurodant vardą, pavardę, telefono numerį arba tel. 8 678 71368.

Renginys nemokamas.

PROJEKTč„ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.