Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba skelbia 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo Specialiosios programos lėšomis finansuojamų programų konkursą

2018-01-10

Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

 skelbia 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo

Specialiosios  programos lėšomis finansuojamų programų konkursą

 

     Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis 2018 m. finansuojamų programų / priemonių poveikio prioritetinė sritis:

     Reikalavimai:

     1. Programos privalo būti rengiamos vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų skirstymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T1-15, kuris patalpintas rajono savivaldybės tinklalapyje www.plunge.lt.

     2.  Programoje turi atsispindėti:

     2.1.  ne daugiau kaip viena programų / priemonių  prioritetinė sritis;

     2.2.  programoje turi būti apibrėžti  aiškius tikslai, laukiami rezultatai, numatyti laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai;

     2.3.  numatytas planuojamų dalyvių skaičius  ir raštiškai pagrį stas jų dalyvavimas projekte;

     2.4. parengtos ir suderintos bendradarbiavimo sutartys su konkrečiai šioje programoje dalyvaujančiais projektų partneriais;                                                                                                

     2.5. planuojant biudžetą  svarbiausią dėmesį skirti veiklų į gyvendinimui, o ne priemonių į sigijimui.

     Pageidautina, kad programos  apimtų kuo didesnį dalyvių skaičių;                                                                                  

     Konkurse kviečiame dalyvauti savivaldybės į staigas, nevyriausybines organizacijas, kitus juridinius ir fizinius asmenis.

     Konkurso dalyviai pildo ir pateikia patvirtintos formos paraišką (priedas Nr. 1), kuri patalpinta rajono savivaldybės tinklalapyje www.plunge.lt. Prie paraiškos pridedama: į monės ar į staigos registracijos pažymėjimas, lektorių kvalifikaciją į rodantys dokumentai, nebiudžetinės į staigos – prideda nuostatus, į status (tik nuostatų, į statų titulinį puslapį ir tą dalį , kurioje nurodoma galimybė dalyvauti  programų – projektų finansuojamuose konkursuose).

     Kartu su programomis pateikti prašymą, adresuotą savivaldybės administracijos direktoriui, dėl dalyvavimo visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos konkurse.

     Programos originalą su visais priedais (parengtą ir  susegtą  pagal  visus raštvedybos reikalavimus) pristatyti iki 2018 m. vasario 9 d. adresu: Vytauto g. 12, Plungė, 115 kabinetas. 

     Programos elektroninė paraiškos versija  (būtinai su visais priedais) siunčiama  el. paštu plunge.bsveiktaryba@gmail.com.

     Informacija  projektų pareiškėjams teikiama  tel. 8 448  71737; 448 73148; +370 640 53639.

 

Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos  metinė  ataskaitinė konferencija numatoma 2018 m. vasario mėnesio antroje pusėje, Plungės rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Tiksli konferencijos programa ir data bus paskelbta sausio mėnesio pabaigoje. Dėl ataskaitų pateikimo 2017 m. projektų vykdytojams bus pateikta papildoma informacija.

 

Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos inf.


Įvertinti naujieną

Visi komentarai

Komentarų nėra
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.