Plungės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba skelbia 2017 metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų konkursą finansavimui gauti

2017-02-02

Plungės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba skelbia 2017 metų  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos projektų konkursą finansavimui gauti

 

     Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis 2017 m. finansuojamų programų,  priemonių poveikio prioritetinės sritys:

 

Reikalavimai

     1. Programos privalo būti rengiamos vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų skirstymo tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr.T1-15.

     2.  Programoje turi atsispindėti:

     2.1.  ne daugiau kaip viena programų,  priemonių  prioritetinė sritis;

     2.2.  programoje turi būti apibrėžti  aiškūs tikslai, laukiami rezultatai, numatyti laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai;

     2.3.  numatytas planuojamų dalyvių skaičius  ir raštiškai pagrį stas jų dalyvavimas projekte;

     2.4. parengtos ir suderintos bendradarbiavimo sutartys su konkrečiai šioje programoje dalyvaujančiais projektų partneriais;                                                                                               

     2.5. planuojant biudžetą, svarbiausią dėmesį skirti veiklų į gyvendinimui, o ne priemonių į sigijimui.

     Pageidautina, kad programos apimtų kuo didesnį dalyvių skaičių.

      Konkurse kviečiame dalyvauti savivaldybės į staigas, nevyriausybines organizacijas, kitus juridinius ir fizinius asmenis.

     Konkurso dalyviai pildo ir pateikia patvirtintos formos paraišką (priedas Nr. 1). Prie paraiškos pridedama: į monės ar į staigos registracijos pažymėjimas, lektorių kvalifikaciją į rodantys dokumentai, nebiudžetinės į staigos prideda nuostatus.

     Kartu su programomis reikia pateikti prašymą, adresuotą Savivaldybės administracijos direktoriui, dėl dalyvavimo Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos konkurse.

     Programos originalą su visais priedais (parengtą ir  susegtą  pagal  visus raštvedybos reikalavimus) pristatyti iki 2017 m. vasario 28 d. adresu: Vytauto g. 12, Plungė, 115 kabinetas. 

     Programos paraiškos elektroninė versija  (būtinai su visais priedais ) siunčiama  el. paštu adresu plunge.bsveiktaryba@gmail.com

     Informacija  projektų pareiškėjams teikiama tel.: (8 448) 73 148; +370 640 53 639.

     Plungės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos  metinė ataskaitinė konferencija numatoma 2017 m. kovo mėnesio pirmoje pusėje Plungės rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Tiksli konferencijos programa ir data bus paskelbta vasario mėnesio pabaigoje.

       2017-02-09 10.30 val. Plungės rajono savivaldybės didžiojoje salėje Bendruomenės sveikatos taryba organizuoja renginį – konsultacijas Sveikos gyvensenos projektų rengimas ir į gyvendinimas.

 

BST inf.

Įvertinti naujieną

Visi komentarai

Komentarų nėra
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.