Plungės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba skelbia 2016 metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo konkursą

2016-02-17

       Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis 2016 m. finansuojamų programų (priemonių) prioritetinės sritys:

              – fizinio aktyvumo skatinimas;

              – sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija.

       Reikalavimai:

       1. Programos privalo būti rengiamos vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų skirstymo tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr.T1-15 (pridedama).

       2.  Programoje turi atsispindėti ne daugiau kaip viena programų (priemonių) prioritetinė sritis (planuojant keletą prioritetų, suplanuojami pavieniai renginiai, kurie neturi į takos į gūdžių susidarymui ir nepasiekiama laukiamų rezultatų).

       3. Projekto rengimo metu turi būti numatytas planuojamas dalyvių skaičius  ir raštiškai pagrį stas jų dalyvavimas projekte. Pageidautina, kad programa  apimtų kuo didesnį dalyvių skaičių.     

       4. Programoje turi būti apibrėžti  aiškūs tikslai, laukiami rezultatai, numatyti laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai.

       5. Planuojant biudžetą, svarbiausią dėmesį skirti veiklų į gyvendinimui, o ne priemonėms į sigyti.

       Konkurse kviečiame dalyvauti savivaldybės į staigas, nevyriausybines organizacijas, kitus juridinius ir fizinius asmenis.

       Konkurso dalyviai pildo ir pateikia patvirtintos formos paraišką (1 priedas) (aprašas pridedamas).Prie paraiškos pridedama: į monės ar į staigos registracijos pažymėjimas, lektorių kvalifikaciją į rodantys dokumentai; nebiudžetinės į staigos prideda nuostatus.

       Kartu su programomis reikia pateikti prašymą, adresuotą Savivaldybės administracijos direktoriui, dėl dalyvavimo Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos konkurse.

        Programos originalą su visais priedais (parengtą ir susegtą  pagal visus raštvedybos reikalavimus) pristatyti iki 2016 m. kovo 14 d. adresu: Vytauto g. 12, Plungė, 115 kabinetas. 

      Programos elektroninė paraiškos versija (būtinai su visais priedais) siunčiama el. paštu adresu plunge.bsveiktaryba@gmail.com.

      Informacija  projektų pareiškėjams teikiama tel.: (8 448) 73 148; +370 640 53 639.

      Plungės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos metinė  ataskaitinė konferencija planuojama 2016 m. kovo 3 d. 13.00 val. Plungės rajono savivaldybės didžiojoje salėje.

 

Plungės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos inf.

 

Įvertinti naujieną

Visi komentarai

Komentarų nėra
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.