Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą viešosios įstaigos Plungės atviro jaunimo centro direktoriaus pareigoms užimti.

2012-04-18
       Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą viešosios į staigos Plungės atviro jaunimo centro direktoriaus pareigoms užimti. Tarnybinio atlyginimo koeficientas – 15 BMA.     
       Įstaigos adresas: Vytauto g. 12, Plungės m.
       Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
       1. Turėti aukštąjį universitetinį   arba jam prilygintą išsilavinimą.
       2. Mokėti anglų kalbą A lygiu.
       3. Turėti patirties projektinėje veikloje, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
       4. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Įstaigos veiklą.
       5. Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles.
       6. Žinoti į statymų ir kitų norminių aktų reikalavimus, į staigos darbo specifiką bei darbo problemas ir būdus joms išspręsti, į statyminius darbo organizavimo, bendravimo psichologijos pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
       Pilietybė: Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo,  turintis leidimą  nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje  teisės aktų nustatyta tvarka.
       Pretendentų vertinimo (atrankos) būdas: veiklos programos vertinimas, pokalbis.
       Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus asmeniškai arba notaro patvirtintas kopijas siųsti registruotu laišku:
             – prašymą leisti dalyvauti konkurse;
             – asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (jei toks yra) ir šių dokumentų kopijas;
             – gyvenimo aprašymą; 
             – savo privalumų sąrašą;
             – savo, kaip į staigos vadovo, veiklos programą.
       Paskutinė dokumentų priėmimo diena – 2012 m. gegužės 2 d., adresu  Plungės rajono savivaldybės administracija, 213 kab. Vytauto g. 12, Plungės m., tel. pasiteirauti 73126.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių, čŒeslovas Kerpauskas

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.