Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą viešosios įstaigos Plungės atviro jaunimo centro direktoriaus pareigoms eiti

2014-01-14

Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą viešosios į staigos Plungės atviro jaunimo centro direktoriaus pareigoms eiti.

 Įstaigos adresas: Vytauto g. 12, Plungės m.

              Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį   arba jam prilygintą išsilavinimą;

 2. mokėti anglų kalbą A lygiu;

 3. turėti patirties projektinėje veikloje, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

 4. savarankiškai planuoti, organizuoti Įstaigos veiklą;

 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles;

 6. žinoti į statymų ir kitų norminių aktų reikalavimus, Įstaigos darbo specifiką bei darbo problemas ir būdus joms išspręsti, į statyminius darbo organizavimo, bendravimo psichologijos pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.

             Pilietybė: Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo,  turintis leidimą  nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje  teisės aktų nustatyta tvarka;

             Pretendentų vertinimo (atrankos) būdas: veiklos programos vertinimas, pokalbis.

             Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus asmeniškai arba notaro patvirtintas kopijas siųsti registruotu laišku:

             – prašymą leisti dalyvauti konkurse;

             – asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (jei toks yra) ir šių dokumentų kopijas;

             – gyvenimo aprašymą;                                 

             – savo privalumų sąrašą;

             – savo, kaip Įstaigos vadovo, veiklos programą.

             Paskutinė dokumentų priėmimo diena – 2014 m. sausio 31 diena; adresas  Plungės rajono savivaldybės administracija, 213 kab. Vytauto g. 12, Plungės m., tel. pasiteirauti 73 126, el. paštas ilona.meskauskiene@plunge.lt.

.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.