Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą biudžetinės įstaigos Plungės sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pareigoms eiti

2013-06-28

Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą biudžetinės į staigos Plungės sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pareigoms eiti. Tarnybinio atlyginimo koeficientas – 16 BMA (gali būti koreguojamas ribose 11,7–34,3) 

 Įstaigos adresas: Vytauto g. 12, Plungės m.

              Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį   arba jam prilygintą išsilavinimą;

 2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį sporto srityje;

 3. turėti patirties projektinėje veikloje, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

 4. savarankiškai planuoti, organizuoti Įstaigos veiklą;

 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles;

 6. žinoti į statymų ir kitų norminių aktų reikalavimus, Įstaigos darbo specifiką bei darbo problemas ir būdus joms išspręsti, į statyminius darbo organizavimo, bendravimo psichologijos pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.

 Pretendentų vertinimo (atrankos) būdas: veiklos programos vertinimas, pokalbis.

             Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus asmeniškai arba kopijas siųsti registruotu laišku:

prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodydamas, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems pareigybės aprašyme;

asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

gyvenimo aprašymą;

reikalaujamą darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

užpildytą pretendento anketą;

pretendento privalumų sąrašą, juos patvirtinančių dokumentų kopijas;

valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.) ir šio dokumento kopiją;

savo, kaip į staigos vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo į staigai gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų į gyvendinimo būdai, pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį ir kt.). Veiklos programa neturi būti didesnė nei 5 puslapiai teksto.

 

 Paskutinė dokumentų priėmimo diena – 2013 m. liepos 17 d. adresu:  Plungės rajono savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 12, Plungės m., tel. pasiteirauti 73 126, el.p. ilona.meskauskiene@plunge.lt.

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.