Plungės rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Protokolo skyriaus specialisto pareigoms užimti

2019-06-25

            Plungės rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Protokolo skyriaus specialisto pareigoms užimti (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį ).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6.
            Pareigybės paskirtis – organizuoti ir techniškai aptarnauti Savivaldybės tarybos, komitetų ir Savivaldybės tarybos sudarytų bei Administracijos direktoriaus į sakymu Skyriui priskirtų komisijų darbą, tvarkyti su šia veikla susijusius dokumentus.

 

            Specialieji reikalavimai:

   Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
            2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Administracijos veiklą reglamentuojančiais nuostatais, išmanyti protokolo reikalavimus.
            3. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo bei teisės aktų rengimo taisykles.
            4. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Savivaldybės tarybos posėdžių į garsinimo, valdymo, elektroninio balsavimo, vaizdo transliavimo ir viešinimo programa (POVAS), kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos programa (KONTORA), Teisės aktų registru (TAR).
            5. Mokėti  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti bendrauti.

            Paskutinė dokumentų pateikimo data 2019 m. liepos 9 d.

 

          Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

          1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
          2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
          3. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (toliau – deklaracija).

                DOKUMENTAI PILDOMI IR TEIKIAMI TIK PER SISTEMĄ!

            Informacija teikiama:

            Vytauto g. 12, Plungės m., tel. (8 448) 73126, el.p. ilona.meskauskiene@plunge.lt.

 

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.