Plungės rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

2018-05-09

Plungės rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimt: i

          Pareigybės lygis – A.
          Pareigybės kategorija – 11.
            Specialieji reikalavimai:

          Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

          1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

          2. Būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos į statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, ES struktūrinių fondų administravimo ir finansavimo taisyklių reikalavimus, valstybės investicijų planavimo ir panaudojimo tvarką, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taip pat su Savivaldybės institucijų teisės aktais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu.

           3. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, nacionaliniais ir kitais tarptautiniais paramos fondais

       bei jų panaudojimo galimybėmis, turėti darbo patirties projektų rengimo ir administravimo srityje.

          4. Savarankiškai sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus, spręsti iškilusias problemas. Sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

           5. Gerai mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel,     

       Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, Internet Explorer.

          6. Turėti darbo planavimo ir koordinavimo į gūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.

            Paskutinė dokumentų pateikimo data 2018 m. gegužės 17 d.

 

         Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

          1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
          2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
          3. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (toliau – deklaracija).

                DOKUMENTAI PILDOMI IR TEIKIAMI TIK PER SISTEMĄ!

            Informacija teikiama:

            Vytauto g. 12, Plungės m., tel. (8 448) 73126, el.p.: ilona.meskauskiene@plunge.lt.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.