Plungės rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Vietos ūkio ir turto skyriaus vyriausiojo specialisto – pareigybei

2012-05-23

Plungės rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Vietos ūkio ir turto skyriaus vyriausiojo specialisto – pareigybei:

Pareigybės lygis – A.
              Pareigybės kategorija – 9.


                 Specialieji reikalavimai:

               1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų, biomedicinos mokslų studijų arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

               2. Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį aplinkosaugos, aplinkotyros arba ekologijos  srityje.

               3. Būti susipažinusiam su Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos ir kitais į statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldos institucijoms priskirtų funkcijų aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityse vykdymą.

               4. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.

               5. Mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

                Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus asmeniškai arba notaro patvirtintas kopijas siųsti registruotu laišku: prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (jei turi) ir šių dokumentų kopijas; gyvenimo aprašymą; pretendento anketą (pildoma vietoje arba užpildyta siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu), darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Paskutinė dokumentų priėmimo diena 2012 m. birželio 5 d. adresu: Plungės rajono savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 12, Plungės m., tel. pasiteirauti (8 448) 73 126.

 

Administracijos direktorė  Asta Beierle Eigirdienė


                

Darbo grupė, vadovaudamasi Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto  skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu, nustatė, kad 30 testo klausimų bus ruošiama iš šių teisės aktų (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais):

 1. Lietuvos respublikos vietos savivaldos į statymas (Žin. 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290);
 2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos į statymas (Žin., 2002, Nr. 45-1708);
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos į statymas (Žin., 1992, Nr. 20; 1992, Nr.:5-75);
 4. Lietuvos Respublikos vandens į statymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544);
 5. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo į statymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092; 2005, Nr. 84-3105);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos į statymas (Žin., 1999, Nr. 98-2813);
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo į statymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025);
 8. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo į statymas (Žin., 1999, Nr. 50-1600; 2011, Nr. 91-4318);
 9. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos į statymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91-4314);
 10. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos į statymas (Žin., 1999, Nr. 11-239);
 11. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo į statymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016);
 12. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo į statymas (Žin. 2001, Nr: 85-2968);
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. į sakymas Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829; 2006, Nr. 120-4571; 2007, Nr. 5-230, Nr.106-4358, Nr.133-5410; 2008, Nr. 17-605, Nr. 55-2110, Nr. 88-3546; 2009, Nr. 1-12, Nr. 126-5457; 2010, Nr.13-634, Nr. 135-6909; 2011, Nr. 4-135, Nr.16-771, Nr. 21-1038,  Nr. 28-1355, Nr. 88-4223)
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. 1114 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 80-2422; 2009, Nr. 103-4318);
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos į statymas (Žin., 1992, Nr. 5-75);
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės į statymas (Žin., 2002, Nr. 72-3017);
 17. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1).
 18. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos į statymas (Žin., 1997, Nr. 108- 2726; 2010, Nr. 81-4218);
 19. Lietuvos Respublikos žuvininkystės į statymas (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr.73- 2527);
 20. Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės į statymas (Žin., 2004, Nr. 118-4395);
 21. Lietuvos Respublikos laukinės augalijos į statymas (Žin., 1999, Nr. 60-1944);
 22. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių į statymas (Žin., 1997, Nr.108-2727; 2009, Nr. 159-7200);
 23. Lietuvos Respublikos medžioklės į statymas (Žin., 2002, Nr. 65- 2634).

———————————————————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.