Plungės rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Š½emės ūkio skyriaus vedėjo – pareigybei

2012-06-20

Plungės rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Žemės ūkio skyriaus vedėjo – pareigybei.

Pareigybės lygis – A.
   Pareigybės kategorija – 12.

Specialieji reikalavimai:

   1.  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą  agronomijos arba veterinarinės medicinos, arba miškininkystės krypties ar technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties, ar socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

  2.  Turėti ne mažiau kaip 3 metų vadybinio žemės ūkio srityje darbo patirtį .

  3.  Būti susipažinusiam su Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos ir kitais į statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  žemės ūkio ir melioracijos sritis.

  4. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.

  5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

       Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus asmeniškai arba notaro patvirtintas kopijas siųsti registruotu laišku: prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (jei turi) ir šių dokumentų kopijas; gyvenimo aprašymą; pretendento anketą (pildoma vietoje arba užpildyta siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu), darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Paskutinė dokumentų priėmimo diena 2012 m. liepos 3 d. adresu: Plungės rajono savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 12, Plungės m., tel. pasiteirauti: (8 448) 73126.

Administracijos direktorė  Asta Beierle Eigirdienė

TEISĖS AKTAI, IÅ  KURIŲ BUS SUDARYTA 30 EGZAMINO RAÅ TU TESTO KLAUSIMŲ:

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos į statymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290).

2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos į statymas (Žin., 2002, Nr. 45-1708).

3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo į statymas (Žin.,1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975).

4.   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros į statymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) ).

5.  Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio į statymas (Žin., 2002, Nr. 123-5537).

6. Lietuvos Respublikos medžioklės į statymas (Žin., 2002, Nr. 65-2634).

7. Lietuvos Respublikos melioracijos į statymas (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877).

8. Lietuvos Respublikos kooperacijos į statymas (Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) į statymas) (Žin., 1993, Nr. 20-488; 2002, Nr. 57-2296).

  9. Žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. į sakymas Nr. 3D-187 „Dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus  administravimo bei kontrolės 2008 m. taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 40-1475).

10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. į sakymas Nr. 3D-598 „Dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2005 m.  taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 165-6047).

  11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. į sakymas Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 6-227).

  12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr.1247 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr.817 „Dėl ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir  ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo” (Žin., 2008, Nr. 139-5512).

  13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1218 „Dėl  pasėlių draudimo į mokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo į monių išlaidų dalinio kompensavimo“ (Žin., 2007, Nr.   120-4900).

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.