Plungės r. Š½emaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija skelbia pretendentų atranką anglų kalbos mokytojo pareigybei užimti

2021-06-07

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia pretendentų atranką anglų kalbos  mokytojo pareigybei 2 – 4 klasėse ir 5 – 12 klasėse užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

 1. Mokyklos pavadinimas – Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija.
 2. Pareigybės pavadinimas – anglų kalbos mokytojas.
 1. Darbo sutarties rūšis – terminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).
 2. Darbo krūvis – 14 kontaktinių val. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 6,91 iki 8,62.
 1. Kvalifikaciniai reikalavimai:
  • turėti anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją;

6. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • sutikimas naudoti asmeninius duomenis (pateikiamas 1 priedas);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • specialiųjų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijas;

7. Privalumas –  gali dirbti pagal pradinio ugdymo programą, patirtis ruošiant mokinius anglų kalbos brandos egzaminui, papildoma pedagoginė kvalifikacija (neprivaloma).

Dokumentai priimami nuo 2021 m. birželio 7d. iki birželio  20 d. imtinai. Galimi dokumentų pateikimo variantai:

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. Informacija apie atranką skelbiama Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos el. svetainėje https://www.zemkalvarija.lt ir teikiama telefonu 8 618 66361.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus kviečiami pokalbio.

 

  

                                                                                                                                 1 priedas

 

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

 

 

Aš,_______________________ _____________________________________________________

         (vardas, pavardė)                                                                      (pareigų pavadinimas)

________________________________________________________________________________

                              (į rašyti savo ranka: patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi))

 

su Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. į sakymu Nr. V-90 „Dėl Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

________________________________________________________________________________

(į rašyti savo ranka: Sutinku, kad mano asmens duomenis mokykla tvarkytų

 

šiose Taisyklėse nurodytais tikslais)

 

 

 

(Pareigos)                                                              (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

 

                                                                                                                     

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.