Patvirtintas finansuojamų Plungės rajono savivaldybės pareiškėjų projektų sąrašas, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

2024-04-15

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija LOGO

Siekiant skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A1-55 „Dėl 2024 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“ buvo patvirtintas įgyvendinimo aprašas. Priemonės įgyvendinimui Plungės rajono savivaldybei skirta valstybės biudžeto lėšų – 22 864,00 eurai.

Paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, buvo gauta 15 paraiškų.

Vertinimo komisijos sprendimu buvo atrinktos labiausiai atitinkančios bendruomenės narių (gyventojų) viešuosius poreikius ir interesus projektų paraiškos. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 12 d įsakymu Nr. DE-237 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų, įgyvendinamų Plungės rajono savivaldybėje ir finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“, skirtas finansavimas. Su visais projektų vykdytojais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, bus pasirašytos Projektų įgyvendinimo sutartys.

Eil. Nr.

Bendruomenės pavadinimas

Projekto pavadinimas

Siūloma skirti lėšų suma, Eur

1.

Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenė

Alsėdžių sporto ir laisvalaikio zonos atnaujinimas

1339,00

2.

Plungės rajono  Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenė „Tėviškė“

Tradiciniai renginiai vienija bendruomenę

800,00

3.

Glaudžių seniūnaitijos bendruomenė -DVARKIEMIS

KURIAM TRADICIJAS KARTU

981,00

4.

Plungės rajono Kulių krašto bendruomenė „Alantas“

Vidurvasario šventė „Susibiegam Kuliūs“

1330,00

5.

Prūsalių bendruomenė „Liepupė“

Bendruomenės namai – traukos centras

1180,00

6.

Varkalių bendruomenė

PAŽINK KULTŪRĄ-AUGINK BENDRUOMENĘ

1188,00

7.

Grumblių seniūnaitijos bendruomenė „Varnakalnis“

Pabūkem karto

677,50

8.

Visuomeninė organizacija Platelių bendruomenė

Veikimas kartu-sėkminga bendrystė

1509,00

9.

Plungės rajono Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenė „Gija“

Bendruomeninių renginių kokybės gerinimas Stalgėnų seniūnijoje

1283,00

10.

Narvaišių kaimo bendruomenė

Visiems vienodos galimybės

559,00

11.

Šateikių bendruomenė

Mano kaimo vasara – 2024

560,00

12.

Asociacija „Vizijos“

Prisiminimų vakaras „Rudenėjančiu taku“

559,00

13.

Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė „Gardai“

Gyvos tradicijos – stipri bendruomenė

728,00

14.

Bendruomenė „Rotinėnai“

Rotinėnų vasara 2024

800,00

Iš viso:

13493,50

 

Informaciją parengė Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.