Patvirtintas finansuojamų Plungės rajono savivaldybės pareiškėjų projektų sąrašas, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

2024-05-31

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija LOGOSiekiant skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A1-55 „Dėl 2024 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“ buvo patvirtintas įgyvendinimo aprašas. Priemonės įgyvendinimui Plungės rajono savivaldybei skirta valstybės biudžeto lėšų – 22 864,00 eurai.

Paskelbus papildomą kvietimą teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, buvo gauta 1 paraiška.

Vertinimo komisijos sprendimu atrinkta ir įvertinta atitinkanti bendruomenės narių (gyventojų) viešuosius poreikius ir interesus projekto paraiška. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 31 d įsakymu Nr. DE-345 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų, įgyvendinamų Plungės rajono savivaldybėje ir finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, papildomo sąrašo patvirtinimo“, skirtas finansavimas. Su  projekto vykdytoju, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, bus pasirašyta Projekto įgyvendinimo sutartis.

Eil.
Nr.

Bendruomenės pavadinimas

Projekto pavadinimas

Siūloma skirti lėšų suma, Eur

1.

Asociacija Grumblių seniūnaitijos bendruomenė „Varnakalnis“

„Po atviru dangumi“

677,50

Iš viso:

677,50

 

Informaciją parengė Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.