Paskutinis kvietimas teikti paraiškas Pagalbos fondui Lietuvoje

2011-12-16

 

 

 

Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondas Lietuvoje kviečia nevyriausybines organizacijas paskutinį kartą teikti paraiÅ¡kas projektams, kurie padėtų prasmingai užbaigti Å¡io fondo veiklą.

2009 m. viduryje pradėjęs veikti Pagalbos fondas Lietuvoje siekė remti visų pirma nevyriausybinių organizacijų veiklą, kuri Å¡velnintų krizės padarinius ir stiprintų pilietiÅ¡kumą, parodytų veiksmingus būdus kaip operatyviai ir realistiÅ¡kai spręsti kylančias problemas, padėtų kuo platesniam ratui pažeidžiamiausių visuomenės narių.

Nuo veiklos pradžios iki 2011 m. pabaigos Pagalbos fondas Lietuvoje iÅ¡ viso parėmė 182 projektus socialinėje, Å¡vietimo bei kultūros srityse, bendradarbiavo su LR Socialinės apsaugos ir darbo, Å vietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijomis. Bendra Pagalbos fondo paramos suma, skaičiuojant ir paskutinam kvietimui numatytas lėÅ¡as, yra per 3,1 mln. litų.

Paskutinis Pagalbos fondo Lietuvoje kvietimas skiriamas pilietinėms iniciatyvoms, skatinančioms visuomenės solidarumą ir bendradarbiavimą krizės akivaizdoje įprastose fondo veikimo srityse.

Prioritetas teikiamas projektams: 

  • kuriuose bendradarbiauja įvairios socialinės grupės ir organizacijos siekdamos padėti labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams;
  • kurie skatina pozityvumą, žmonių aktyvumą ir tenkina pilietines visuomenės poreikius krizės situacijoje.

Reikalavimai paraiškai:

  • paraiÅ¡kas gali teikti tik nevyriausybinės organizacijos;
  • projektą turi įgyvendinti kelios partneriaujančios bet kokio juridinio statuso organizacijos;
  • projekto veiklose turi dalyvauti skirtingos socialinės grupės (pvz. skirtingos socialinės padėties, amžiaus, profesinės pakraipos ir pan.) ir/ar kelių sektorių (socialinio, Å¡vietimo, kultūros, verslo) atstovai.

ParaiÅ¡kų vertinimo kriterijai:

  • socialiai pažeidžiamų grupių dalyvavimas;
  • įvairių socialinių grupių bei organizacijų bendradarbiavimas;
  • veiksmų plano ir turinio atitikimas kvietimo temai;
  • iÅ¡laidų efektyvumas (koks tikslinės auditorijos skaičius galės pasinaudoti praÅ¡oma parama).

Projektų įgyvendinimo maksimalus laikotarpis – iki 2012 m. gruodžio mėn. 1 d.

Planuojamas paskutiniojo kvietimo teikti paraiÅ¡kas biudžetas – 200 000 Lt.

Didžiausia praÅ¡oma paramos suma vienam projektui – 60 000 Lt.

Detalesnes paramos taisykles ir paraiÅ¡kos formą galima rasti adresu: www.osfl.lt

ParaiÅ¡kas praÅ¡ome pateikti iki 2012 m. sausio 16 d. imtinai elektroniniu ir paprastu paÅ¡tu (2 egz. – 1 originalą ir 1 kopiją). Siunčiant paraiÅ¡kas paprastu paÅ¡tu, galioja iÅ¡siuntimo dienos paÅ¡to spaudas. Po 2012 m. sausio mėn. 16 d. iÅ¡siųstos paraiÅ¡kos nebus svarstomos.

Adresas:
Pagalbos fondas
VÅ¡Į „OSFL projektai“
Didžioji g. 5
LT 01128 Vilnius
pf@osf.lt
 
Remiamų projektų sąraÅ¡ą planuojama paskelbti svetainėje www.osfl.lt  2012 m. vasario mėn.

Informacija teikiama elektroniniu paÅ¡tu pf@osf.lt, telefonu (8 5) 2661207, 13 – 17 val. 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.