Paskirstytos lėšos kultūros projektų daliniam finansavimui

2024-04-04

Vadovaudamasis Kultūros projektų dalinio finansavimo iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T1-8, bei atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės Kultūros projektų vertinimo komisijos siūlymą (2024 m. kovo 22 d. posėdžio protokolas Nr. LK-91), Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. DE-219 dalinis finansavimas skirtas šiems kultūros projektams:

Eil Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Kultūros projektų vertinimo komisijos vertinimas, balais

Finansavimo sumas, Eur

1.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

„Žemaitėškė kuomiksa“

97,5

530,00

2.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

„Žemaitiško žodžio, rašto ir dainos ratas“

90,0

1700,00

3.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

Kultūrinės edukacijos-teatrinio veiksmo projektui „Atviras teatras 24“

90,0

1700,00

4.

Draugija „Saulutė“

projektui „Gyva kalba – gyva tauta“, skirta žemaičių rašto metams“

90,0

450,00

5.

Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

„Alsėdžių Respublikos kultūros dienos“

87,5

1650,00

6.

Plungės rajono savivaldybės Kulių bendruomenės „Alantas“

„Gyvuos“

87,5

640,00

7.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

„Žemaitijos kūrėjai Stanislovas Riauba ir Liudas Truikys“

85,0

1600,00

8.

Foto klubas „Žybt“

„Etninės kultūros ženklai Žemaitijos kraštovaizdyje (fotofiksacija)“

85,0

190,00

9.

Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

Festivalis „Šviesos ieškok naktyje“

82,5

1560,00

10.

Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras

„Žemaitiu sambrūzdis“

82,5

1560,00

11.

Plungės rajono savivaldybės Alsėdžių seniūnijos bendruomenė

„Etno šeimos sueiga“

82,5

830,00

12.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

tarptautinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Laisvės vaikai 2024“

80,0

1500,00

13.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

„Žemaičių rašto legendos ir tikrovė“

80,0

630,00

14.

Žemaičių dailės muziejus

„Giva Gondinga“

80,0

1500,00

15.

Žemaičių dailės muziejus

„M. K. Čiurlionio žvaigždės, nusileidusios Plungėje“

80,0

580,00

16.

Platelių meno mokykla

Rečitalis „Fortepiono fiesta Plateliuose“

80,0

250,0

17.

Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

„XI Platelių kamerinės muzikos festivalis“

77,5

1470,00

18.

Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras

„Vainikas M. K. Čiurlionio meilės įamžinimui“

77,5

1200,00

19.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Tradicinio meninio skaitymo konkursui „Skaitima žemaitėška“

77,5

170,00

20.

Žemaičių dailės muziejus

„Žemaitiško rašto grožis“

77,5

540,00

21.

Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

„Žemaičių Kalvarijos kalnai – istorinė folklorinė giedojimo vertybė šiandienos plotmėje“

75,0

1420,00

22.

Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

„Fokloro ansambliui „Platele“ – 30“

75,0

1200,00

23.

Žemaičių dailės muziejus

„Žilvinas. Grįžau.“

75,0

1420,00

24.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Lauko fotografijos parodai „Fotoalėja’24“: meninės improvizacijos M. K. Čiurlionio tema“

72,5

850,00

25.

Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras

„Žemaitioukem!“ – trys dienos žemaitiškos tapatybės“

67,5

1280,00

26.

Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras

Atviros kūrybos festivaliui šeimai „Laumžirgis“

65,0

1230,00

27.

Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras

Regioninė 9-oji teatrų šventė „Nors kauk, be kaukės“

65,0

290,00

28.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

„Muzika ir poezija – giminingos mūzos, karaliaujančios ir Plungės krašte“

65,0

530,00

29.

Žemaičių dailės muziejus

„Mūsų stiprybė – žemaičių kalboje“

65,0

400,00

30.

Žemaičių dailės muziejus

„A-mata Plungie. Europos archeologijos dienos“

65,0

600,00

31.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

„Žemaitėškė pasėbovėma“

65,0

1230,00

32.

Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

Respublikinis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų šokių festivalis-konkursas „Tuo ritmu“

62,5

800,00

33.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

„Kultūros slinktys: nuo kaulinio durklo iki kalavijo“

62,5

1180,00

34.

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų bendruomenė

„Žolinės – 2024“

62,5

280,00

35.

Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

„Saulės palydos“

60,0

950,00

36.

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras

„Oninės Kantaučiuose“

60,0

870,00

37.

Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras

„Žemaitiško teatro diena Stalgėnuose“

60,0

950,00

38.

Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras

Tradicinis folkloro festivalis „Pro veišnieliu suodnieli“

60,0

340,00

39.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

„Nutapyti Vytauto Mačernio „Metų“ sonetus“

60,00

900,00

40.

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras

Tradicinis respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Nupinkim margą šokių pynę“

55,0

190,00

41.

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras

Plungės rajono kaimiškųjų vokalinių ansamblių festivalis „Dainuojančios bitės 2024“

55,0

280,00

42.

Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras

„Mes sava krašta vaka“

55,0

320,00

43.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

„J. Tumui-Vaižgantui – 155“

55,0

240,00

 

Finansavimas neskirtas šiems kultūros projektams:

Eil Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Kultūros projektų vertinimo komisijos vertinimas, balais

Pastabos

1.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

„Tyrinėjimų ekskursija „Babrungo slibinas“

47,5

 

2.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

„Kap rašite žemaitiška“

47,5

 

3.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

„Biblioterapija, kaip būdas išmokti identifikuoti savo aplinką ir save“

47,5

 

4.

Žemaičių dailės muziejus

„Skulptoriui Stanislovui Riaubai – 120“

47,5

 

5.

Žemaičių dailės muziejus

„Sensolandija Plungės parke“

47,5

 

6.

Plungės rajono Glaudžių bendruomenė „Dvarkiemis“

„Skaitau, rašau – pasaulį matau“

47,5

 

7.

Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

„Tarptautinis kapelų festivalis „grok polkutę ir valsiuką“

45,0

 

8.

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras

„Tarptautinis liaudiškos muzikos festivalis „Kapelų sueiga – 2024“

45,0

 

9.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Projekto „Plungės išmanusis parkas“ atnaujinimas

45,0

 

10.

Žemaičių dailės muziejus

„Žemaite šnek daile“

45,0

 

11.

Žemaičių dailės muziejus

Leidinys „Žemaičių dailės muziejui – 30“

45,0

 

12.

Žemaičių dailės muziejus

„Europos muziejų naktis M.Oginskio rūmuose“

45,0

 

13.

Platelių etninės kultūros centras

„Vedo do bruolioko“

45,0

 

14.

Prūsalių bendruomenė „Liepupė“

„Prūsalių bendruomenės 10 -metis ėr žemaitėška rašta metu pamėnavuojėms“

45,0

 

15.

Žemaičių dailės muziejus

„Bukantės dvarelis – žemaitiškos kultūros židinys (renginių ciklas, skirtas rašytojos Žemaitės 179-ajam gimtadieniui paminėti)“

45,0

 

16.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

„Didysis Plungės Jomarkas“

42,5

 

17.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

„Plungės miestas – knygos kultūros ir bibliografinio sąjūdžio centras Žemaitijoje”

42,5

 

18.

Žemaičių dailės muziejus

„Pasimatymai mano svajonių parke“

42,5

 

19.

Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras

„Rudens šokis Šateikiuose 2024“

40,0

 

20.

Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras

„Vaidinam savo gimtąja žemaičių kalba“

40,0

 

21.

Žemaičių Kalvarijos bendruomenė „Gardai“

„Žemaičių Kalvarija mūsų namai“

40,0

 

22.

Prūsalių bendruomenė „Liepupė“

„Giminė už mylios, o kaimynas už tvoros“

40,0

 

23.

Žemaičių dailės muziejus

„Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmų paštas“

40,0

 

24.

Žemaičių dailės muziejus

Mokslinė konferencija „Žemaitija paženklintos asmenybės: nuo kūrėjų iki legendinių herojų” (IX pasaulio žemaičių dailės parodos ir žemaičių dailės muziejaus veiklos 30-mečio sklaidos renginys“

nevertinta

Atmesta administracinio vertinimo metu

25.

Žemaičių dailės muziejus

„Pauliui Augiui – Augustinavičiui 115, iš ciklo „Žemaičių prisistatymai““

nevertinta

Komisija, vertindama paraiškos turintį nustatė, jog šis projektas – sudedamoji projekto „IX Pasaulio žemaičių dailės paroda“, gavusio finansavimą iš Savivaldybės biudžeto, dalis.

26.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Knygos „Simono Daukanto lietuvybės genas“ leidyba

nevertinta

Komisija nustatė, jog projektas neatitinka Plungės rajono savivaldybės kultūros projektų dalinio finansavimo iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo 14.4. punkto.

 

Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.