Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8

2018-06-05

 

  

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 (toliau – Priemonė)

 

1 veiklos sritis „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo  iniciatyvų skatinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1.

Remiamos veiklos:

  • jaunimui patrauklių laisvalaikio, kultūros veiklų organizavimas, naujoviškų, netradicinių užimtumo galimybių sudarymas;
  • sporto veiklos aktyvinimas, klubų kūrimas;
  • neformalaus švietimo veiklų organizavimas;
  • jaunimo erdvių kūrimas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Plungės rajone registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų bei biudžetinių įstaigų įstatymus:

  • Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos dirbančios su jaunimu;
  • Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos dirbančios su jaunimu;
  • Plungės rajono savivaldybės  biudžetinės įstaigos;
  • Jaunimo organizacijos, kurių narių amžiaus vidurkis ne didesnis kaip 29 metai.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 28 000,00 Eur (dvidešimt aštuoni  tūkstančiai  eurų) su PVM.

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti     7 000,00 Eur (septyni tūkstančiai  eurų).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 28 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.plungesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Telšių g. 5, Plungė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio 1 d. 8 val. iki 2018 m. liepos 27 d. 15 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Telšių g. 5, Plungė.

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą  privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį arba el. paštu) bus laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Telšių g. 5, Plungė ir telefonais (8 448) 55659, (8 448) 55478 darbo dienomis: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

 

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.