PAGRINDINĖS BRANDOS EGZAMINŠ² SESIJOS PRADŠ½IA – GEGUŠ½ĖS 5 D.

2012-04-10

 
 

     Å iais metais brandos egzaminus laikys 621 mūsų rajono abiturientas (Technologijų ir verslo mokyklos – 197 mokiniai, „Saulės“ gimnazijos – 175, Senamiesčio vidurinės mokyklos – 110, Suaugusiųjų švietimo centro – 38, Alsėdžių vidurinės mokyklos – 19, Platelių gimnazijos – 39, Kulių vidurinės mokyklos – 15, Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos – 28 mokiniai), iš jų 11 jau yra buvę mokiniai ir 7 eksternai (asmenys, į giję vidurinį išsilavinimą), kurie nori pasigerinti arba papildomai išlaikyti kai kurių dalykų egzaminus. Iš viso brandos egzaminus ruošiasi laikyti 628 kandidatai, t. y.  49 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais.
     2012 m. brandos egzaminų pagrindinės sesijos pradžia – gegužės 5 d. Pirmasis egzaminas – prancūzų kalbos, tačiau šio dalyko brandos egzamino laikyti nepasirinko nė vienas mūsų rajono abiturientas. Lietuvių kalbos (gimtosios), kuris yra privalomas visiems abiturientams, brandos egzaminą birželio 1 d. laikys 617 mūsų rajono kandidatų (valstybinį brandos egzaminą – 375 mokiniai, mokyklinį – 242 mokiniai).
     Populiariausias iš pasirenkamųjų dalykų 2012 metų valstybinis brandos egzaminas, kaip ir praėjusiais metais, yra matematika, kurį pasirinko laikyti 328 kandidatai, istorijos egzaminą užsiregistravo laikyti 248, anglų kalbos – 213, biologijos – 189, geografijos – 107, chemijos – 66, fizikos – 59, informacinių technologijų – 45, rusų kalbos – 12 kandidatų. Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias –  technologijos (vykdomas kovo 8 – gegužės 29 dienomis), kurį pasirinko laikyti 146 kandidatai, dailės – 14, muzikos – 6 kandidatai.
     Kad gautų brandos atestatą, mokinys ar buvęs mokinys turi išlaikyti du brandos egzaminus: lietuvių kalbos (gimtosios) ir dar vieno dalyko brandos egzaminą, išskyrus atvejus, jeigu nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus į sakymu buvo atleistas. Tačiau dauguma abiturientų, kaip ir praėjusiais metais, rinkosi laikyti po 3-4 brandos egzaminus, nes einamaisiais metais, be lietuvių kalbos (gimtosios)  brandos egzamino (iki kovo 7 d.), galėjo pasirinkti laikyti net penkių dalykų brandos egzaminus.
     Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 26 d. į sakymu Nr. D-185 „Dėl 2011 m. brandos egzaminų centrų skyrimo“ patvirtinti pagrindinės sesijos brandos egzaminų centrai valstybiniams ir mokykliniams brandos egzaminams vykdyti. Rajone yra į steigta 18 valstybiniams brandos egzaminams vykdyti centrų:
     „Ryto“ pagrindinėje mokykloje – informacinių technologijų, matematikos, anglų kalbos, chemijos ir fizikos;
     Akademiko Adolfo Jucio pagrindinėje mokykloje – lietuvių kalbos (gimtosios), biologijos, matematikos, anglų kalbos ir geografijos;
     Senamiesčio vidurinėje mokykloje – lietuvių kalbos (gimtosios), biologijos, istorijos;
     „Saulės“ gimnazijoje – lietuvių kalbos (gimtosios), rusų kalbos, informacinių technologijų, matematikos ir istorijos.
     Mokykliniams brandos egzaminams vykdyti yra į steigti 7 centrai. Mokyklinis lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzaminas bus vykdomas Technologijų ir verslo mokykloje ir Suaugusiųjų švietimo centre, muzikos – „Saulės“ gimnazijoje, dailės – Senamiesčio vidurinėje mokykloje, technologijų – Technologijų ir verslo, Senamiesčio vidurinėje mokykloje ir Platelių gimnazijoje.
     Pagrindinė brandos egzaminų sesija baigsis birželio 18 d. fizikos egzaminu. Pakartotinė brandos egzaminų sesija bus vykdoma birželio 19 d. – liepos 9 d.  ir joje egzaminus galės laikyti:

     Pakartotinės sesijos mokykliniai brandos egzaminai bus vykdomi Plungės „Saulės“ gimnazijoje, o valstybiniai – Klaipėdos miesto savivaldybės į steigtame centre.

Informaciją  parengė Å vietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.