Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkursas

2012-01-27

 

Vidaus reikalų ministerija, siekdama nustatyti geriausią 2011 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektą (programą), skelbia konkursą. Å is konkursas nėra finansavimui gauti, tai gerosios praktikos projektų į vertinimo konkursas.

Konkurse gali dalyvauti 2011 m. vykdytas (baigtas vykdyti arba tebevykdomas) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas, atitinkantis vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. į sakymu Nr. 1V-97 patvirtintų konkurso nuostatų nustatytus reikalavimus ir Vidaus reikalų ministerijos šiais metais skelbiamas konkurso temas:

  1. Bendruomeninė policijos veikla: bendruomenės ir policijos bendradarbiavimas, prevencinės iniciatyvos siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką.
  2. Smurto artimoje aplinkoje prevencija.
  3. Alkoholio vartojimo tarp nepilnamečių prevencija.

Konkurso nuostatai paskelbti „Valstybės žiniose” (2005, Nr. 48-1602, pataisymai – 2007, Nr. 10-401 ir 2011, Nr. 7-258) ir Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (http://www.vrm.lt/index.php?id=1045).

Konkursui projektus gali pristatyti asociacijos (nevalstybinės organizacijos), valstybės ir savivaldybių institucijos bei į staigos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai ir bendruomenės. Vieno rengėjo konkursui pristatomų projektų skaičius neribojamas.

Projektai konkursui turi būti pristatyti iki 2012 m. kovo 1 d. (imtinai), pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentui (Å ventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius) iki 5 lapų apimties paraišką (1 egz.) ir jos elektroninę kopiją. Paraiška pateikiama užklijuotame ir užantspauduotame voke, o jos elektroninė kopija tame pačiame voke – kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske) arba atsiunčiama elektroninio pašto adresu, nurodytu Vidaus reikalų ministerijos konkurso skelbime. Ant voko yra nurodomas Vidaus reikalų ministerijos adresas, konkurso, kuriam teikiama paraiška, pavadinimas, projekto rengėjo pavadinimas ir adresas, o ant kompiuterinės laikmenos (kompaktinio disko) – projekto pavadinimas. Esant neatitikimams tarp paraiškos ir jos elektroninės kopijos, vertinamas voke pateiktas paraiškos variantas. Projekto pateikimo data laikoma voko pateikimo data (nustatoma pagal pašto žymeklio datą). Taip pat galima pateikti papildomą medžiagą.

Projektus vertins speciali komisija pagal šiuos kriterijus:

  1. Projektu siekiama spręsti gyvenamosios vietovės bendruomenei, savivaldybei, regionui ar šaliai aktualią problemą.
  2. Projekto rengėjo, valstybės ar savivaldybių institucijos ar į staigos, asociacijos ar mokslo ir studijų institucijos atliktas projekto efektyvumo į vertinimas, akivaizdūs projekto vykdymo rezultatai, jų teigiamas poveikis visuomenės saugumui.
  3. Projektas į gyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama į traukti visuomenę.
  4. Projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams.
  5. Projekto naujoviškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

Konkursą laimėjusio projekto rengėjui bus paskirta premija. Kitiems konkurso dalyviams gali būti paskirtos paskatinamosios premijos arba į teikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai.

Išsamesnė informacija teikiama:
tel. (8 5) 271 8721, el. p.
dalia.kedaviciene@vrm.lt

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.