Nauja paramos priemonė – melioracijos grioviams tvarkyti

2012-05-04

 

           Plungės rajono savivaldybėje yra 969,3 km valstybei nuosavybės teise priklausančių magistralinių griovių, kuriais nuteka vanduo nuo 44,5 tūkst. ha nusausintos žemės. Per ilgą  laiką grioviuose ir jų statiniuose atsirado įvairios deformacijos,  Å¡laitai  apaugo  krūmais, medžiais, dugne susikaupė sąnaÅ¡os, auga aukÅ¡ta veÅ¡li augmenija, iÅ¡ dalies arba visiÅ¡kai užneÅ¡tos drenažo žiotys. Dėl lėÅ¡ų griovių priežiūrai trūkumo beveik visų rajono savivaldybėje esančių melioracijos griovių techninė būklė bloga.

 

           Atsižvelgdama į tai, Žemės ūkio  ministerija parengė naują priemonę, kuria siekiama pagerinti prastą melioracijos griovių techninę būklę.
           2012 m. balandžio 5 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-249 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklės. Å ios priemonės veiklos tikslas â€“ padėti iÅ¡spręsti melioracijos griovių priežiūros problemas, užtikrinant kaimo vandentvarkos infrastruktūrą ir sausinimo sistemų funkcionavimą ir iÅ¡saugant kraÅ¡tovaizdį. Didžiausia paramos suma vienam pareiÅ¡kėjui â€“ 50 000 Lt. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti iÅ¡laidų. Paramos suma apskaičiuojama pagal melioracijai galiojančiais  įkainiais atliktus  numatomų faktinių darbų kiekių sąmatinius skaičiavimus.
           Paramos gavėjai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla,  nustatyta tvarka įregistravę valdą ir  įsipareigoję 5 metus vykdyti tęstinę melioracijos griovių tvarkymo veiklą, kuri yra nustatyta Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos iÅ¡mokos“ programos „KraÅ¡tovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Melioracijos griovių tvarkymas“.
           Tinkamos finansuoti iÅ¡laidos – tai krūmų, medžių bei kitos augalijos, augančios ant melioracijos griovių Å¡laitų, paÅ¡alinimo, augalijos iÅ¡valymo iÅ¡ melioracijos griovių dugno, drenažo žiočių ir latakų iÅ¡valymo bei sutvarkymo darbai. Melioracijos griovys ar jo dalis, kuriame pareiÅ¡kėjas vykdys numatytas veiklas, turi būti valdomi pareiÅ¡kėjo nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais. Tvarkyti  privaloma griovio Å¡laitus iÅ¡ abiejų pusių. Pažymėtina, jog, siekiant gauti paramą, reikia tvarkyti  ne mažiau kaip  1 ha melioracijos griovio Å¡laitų, o  vientisa jų dalis negali būti mažesnė kaip 0,5 hektaro.
           Priemonei taikomas iÅ¡laidų kompensavimo būdas, todėl paramos gavėjas veiklą įgyvendina savo lėÅ¡omis.
           Baigęs įgyvendinti veiklą, paramos gavėjas  apie tai praneÅ¡a Agentūrai, deklaruodamas paramos sumą.
           Paramos lėÅ¡os paramos gavėjui iÅ¡mokamos tik atlikus patikrą vietoje Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
           IÅ¡sami informacija apie priemonės  įgyvendinimą  pateikta Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklėse bei Å¡ių taisyklių priede.
           Informacija taip pat teikiama Plungės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje arba  teirautis telefonais: (8 448) 72 252 / 72 429.
          
Žemės ūkio skyriaus inf.

 
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.