KVIETIMAS

2013-11-19

  Plungės rajono savivaldybė kartu su Plungės teritorine darbo birža  kviečia Plungės rajono biudžetines ir viešąsias į staigas, į mones ir organizacijas teikti paraiškas vykdyti viešuosius darbus 2014 metais. Vieno asmens  vidutinė darbų trukmė – 2 mėnesiai.  

  Viešieji darbai organizuojami  laikino pobūdžio visuomenei  naudingiems darbams atlikti:

  1. Visuomeninės paskirties teritorijų tvarkymo ir priežiūros darbai.

  2. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų statybos ir smulkaus remonto pagalbiniai darbai.

  3. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų patalpų ir aplinkos tvarkymo pagalbiniai  darbai.

  4. Istorijos ir kultūros paveldo objektų  (kapinių, parkų, muziejų,  kitų saugomų bei turinčių išliekamąją  vertę objektų) bei knygų fondų  ir archyvų tvarkymo pagalbiniai darbai.

  5.  Socialinės pagalbos darbai vaikų ugdymo, sveikatos priežiūros  ir socialines paslaugas teikiančiose į staigose, į monėse ir organizacijose.     

  Darbdaviai, pageidaujantys 2014 metais organizuoti viešuosius darbus,  iki 2013 metų lapkričio 25 dienos Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui  pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą (laisvos formos) bei informaciją apie į monę: pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, į monės veiklos aprašymas;

  • lėšų poreikio Viešųjų darbų programai lentelę (1 priedas);

  • į monės registracijos pažymėjimo kopiją.

Dokumentus pateikti el. paštu  parama@plunge.lt, o  jų originalus – į Socialinės paramos skyriaus  101 kabinetą. Smulkesnė informacija teikiama  tel. (8 448)73 110, el. p   parama@plunge.lt

Socialinės paramos skyrius

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.