Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 31 (patikslinta)

2021-06-08
       
Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį.

VPS priemonė „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-6.

 

1 veiklos sritis „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2

Remiamos veiklos:

  • Sąlygų, kaimo bendruomenių ar kitų pelno nesiekiančių organizacijų auginamų ir (arba) sukurtų žemės ūkio ir kitų produktų perdirbimui, rinkodarai ir realizavimui, sudarymas.

Žemės ūkio produktų perdirbimas – veikla, kurios metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis.

Žemės ūkio produktų rinkodara – žemės ūkio produktų supirkimas, surinkimas, paruošimas realizacijai, sandėliavimas, etikečių klijavimas, apdirbimas, rūšiavimas, pakavimas ir pardavimas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

  • Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;

  • Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos;

  • Plungės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 129 654,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt keturi eurai) su PVM.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti-  64 827,00 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt septyni eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 129 654,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt keturi eurai) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.plungesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės  būstinėje Telšių g. 5, Plungėje.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. birželio 4 d. 8 val. iki 2021 m. rugpjūčio 3 d. 14.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje Telšių g. 5, Plungėje, arba naudojantis įrengta „paraiškų dėžute“ (taikoma karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu), arba el. paštu grazina@plungesvvg.lt, pasirašius elektroniniu parašu.

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti; fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį arba el. paštu nepasirašius elektroniniu parašu) bus laikomos pateiktomis netinkamai ir negalės būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Telšių g. 5, Plungė, ir telefonais: (8 448) 55 659, (8 448) 55 478, 8 678 71 350, 8 678 71 369, 8 678 71 368 darbo dienomis: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Daugiau informacijos ir kvietimo dokumentus rasite čia.

Informacija dėl laikino paraiškų rinkimo sustabdymo >>>

 

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės inf.Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.