Kvietimas teikti kandidatūras į Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją

2024-05-13
Plungės parkas, Perkūno ąžuolas.

Plungės parkas, Perkūno ąžuolas. 2007-10-04, S. Narkaus nuotr.

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme išdėstytas nuostatas, kviečiame asmenis raštu pareikšti iniciatyvą dalyvauti Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos veikloje ir tapti jos nariais.

Želdinių komisijos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar Savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, Savivaldybės gyventojai.

Komisijos posėdžiai esant poreikiui įprastai vyksta darbo dienomis (preliminariai 2–3 kartus per ketvirtį).

Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nariams už darbo laiką atliekant komisijos nario pareigas mokamas atlygis, numatytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme.

Komisijos išvadą privaloma gauti, kai Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne Savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius.

Prašymus įtraukti į Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtį prašome teikti iki 2024 m. gegužės 17 d. (imtinai) el. p. savivaldybe@plunge.lt. Prašyme nurodykite vardą, pavardę, telefono numerį ir kategoriją kuriai atstovaujate.

Gavus daugiau negu vieną prašymą pagal atskirą kategoriją, atranką atliks Vietos ūkio ir Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių specialistai. Prioritetas bus teikiamas asmenims, turintiems kraštovaizdžio architektūros, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, gamtinės geografijos, miškininkystės krypties įsilavinimą, turintiems arbortistinių žinių ar darbo patirties nurodytose srityse.

Dėl papildomos informacijos suteikimo, prašome kreiptis į Vietos ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Robertą Jakumienę tel. +370 655 66 909.

 

Plungės rajono savivaldybės informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.