Kviečiame teikti paraiškas finansinei paramai dėl Prevencinių priemonių įgyvendinimo, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos Plungės rajono savivaldybėje

2022-05-12

Finansiškai remiamos šios žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės:

 1. repelentų pirkimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinė obels) pirkimas ir įveisimas;
 6. stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimas ir (ar) priežiūra. Įveisiamų augalų pasėlių sistema – miško supami, ne mažiau kaip 5 atskiri žemės sklypai (kiekvieno sklypo užimamas plotas turi būti nemažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištrypti ar nuėsti augalų pasėliai nuolat atsėjami arba pakeičiami kitais;
 7. specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
 8. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
 9. miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
 10. laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;
 11. bebraviečių ardymo darbai;
 12. medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.).
 13. Kitos priemonės, kurios atitinka Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo ir kitų teisės aktų, kuriais yra nustatytos savivaldybių funkcijos aplinkosaugos srityje, ir kurias galima priskirti šiame skyriuje nurodytoms priemonių grupėms.

Finansinė parama Pareiškėjui teikiama kompensavimo principu, t. y. Prevencinių priemonių įdiegimo išlaidos kompensuojamos tiktai Pareiškėjo lėšomis įvykdžius Paraiškoje numatytus darbus, paslaugas ar įsigijus prekes.

Finansinė parama gali būti skiriama Prevencinėms priemonėms įgyvendinti tik miško žemės ir žemės ūkio paskirties sklypuose.

Paraiškas pagal patvirtintą paraiškos formą galima teikti Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu savivaldybe@plunge.lt (skenuotas su fiziniu parašu arba pasirašytas mobiliu parašu) arba pristatyti popierinį variantą į Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrių (Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, 115 kabinetas).

Paraiškų teikimo terminas iki 2022 m. gegužės 31 d. (imtinai).

Dėl detalesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyrių –  tel. +370 655 66909 arba +370 686 69230.

PRIDEDAMA.

 1. Prevencinių priemonių įgyvendinimo, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos Plungės rajono savivaldybėje, finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas.

 2. Paraiškos forma..

 

Vietos ūkio skyriaus informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.