Kviečiame teikti kandidatus valstybės apdovanojimui „Už nuopelnus Lietuvai“

2024-01-18

2023-05-04 Prezidentas Gitanas Nausėda ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojo Alvyrą Petreikienę (Kumžaičių k.).

2024 m. gegužės mėnesį (kaip ir kiekvienais ankstesniais metais), minint Motinos dieną, ir birželio mėnesį, minint Tėvo dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje numatomas asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai apdovanojimas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 37 straipsnį šiam apdovanojimui bus teikiami asmenys, labiausiai nusipelnę motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai.

Siūlyti kandidatus apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais gali įmonės, įstaigos, organizacijos ir piliečiai.

Maloniai kreipiamės į bendruomenes, seniūnijas, NVO, į Plungės rajono gyventojus, prašydami pateikti raštiškus siūlymus dėl asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, kuriuos siūlytumėte teikti apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Primename, kad teikiami apdovanojimui gali būti ne tik motinos, bet ir tėvai, įmotės ir įtėviai, globėjos (rūpintojos) ir globėjai (rūpintojai), kurie ne tik yra daugiavaikiai (užauginę iki 18 m. tris ar daugiau vaikų), bet atitinka ir kitus kriterijus. Taip pat pažymime, kad siūlant kandidatus, gali būti teikiami apdovanojimui tos pačios šeimos tiek tėtis (įtėvis, globėjas (rūpintojas)), tiek mama (įmotė, globėja (rūpintoja)), tiek kartu, tiek atskirai, jei jie abu atitinka numatytus kriterijus Todėl maloniai kviečiame plačiau įvertinti galimus kandidatus iš Jūsų bendruomenės narių, ypatingą dėmesį skiriant asmenims, turintiems negalią ar auginantiems negalią turinčius vaikus, taip pat nusipelniusiems motinystei, tėvystei, globai (rūpybai) kaip įkvėpimo šaltiniai visuomenei, bendruomenei, valstybei ar pilietiškumo motinystės, tėvystės, globos (rūpybos) srityje pavyzdžiams.

Pabrėžiame, kad siūlant asmenis, nusipelniusius motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, turėtų būti vertinami nuopelnai apimant ne tik daugiavaikiškumo kriterijų, bet ir kitus kriterijus auginant, auklėjant, ugdant vaikus, aktyviai prisidedant prie atsakingos, sąmoningos ir pozityvios tėvystės, globos (rūpybos) stiprinimo bendruomenėje.

Atkreipiame dėmesį, kad siūlymas dėl kandidato apdovanojimo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu teikiamas užpildant (WORD formatu) formą „Teikimas apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu“ (toliau – Teikimas) (pridedama). Teikimas yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi teikiant kandidatus apdovanojimui Lietuvos Respublikos Prezidentui, todėl Teikime pateikiama informacija turi būti išsami, teisinga ir pagrįsta, už Teikime pateiktos informacijos tikrumą ir teisingumą atsako Teikimą teikiantis subjektas.

Išsamus atrankos kriterijų aprašymas ir Teikimo pildymo paaiškinimas, kuriuo siūloma vadovautis atrenkant kandidatūras, pateikiamas atmintinėje partneriams, siūlantiems kandidatūras apdovanojimui (pridedama).

Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 13 straipsniu, asmuo, kuris jau buvo apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“, gali būti apdovanojamas tik aukštesnio laipsnio ordinu ir ne anksčiau kaip po trejų metų nuo paskutinio apdovanojimo. Apdovanoti už tuos pačius nuopelnus, už kuriuos asmuo jau buvo apdovanotas – negalima. Pažymėtina, kad visi teikiami kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmens nuopelnais negali būti laikomas vadovavimas vaiko globos įstaigai, globos centrui, nevyriausybinei organizacijai ar kitai įstaigai, institucijai ar organizacijai, kuri dirba šeimos ir (ar) vaiko gerovės, ir (ar) vaiko teisių apsaugos, ar kt. srityje.

Prašome pagal nurodytas rekomendacijas pateikti ne daugiau kaip vieną kandidatą – užpildytą pridedamą teikimo formą (Word formatu) ir teikiamo asmens paso (asmens tapatybės kortelės) patvirtintą kopiją, prašome iki 2024 m. vasario 5 d. atsiųsti Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui el. paštu parama@plunge.lt

 

Socialinės paramos skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.