Kviečiame vietos bendruomenes aktyviai dalyvauti, įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programą

2014-03-19

 

       2012 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradėjo vykdyti Vietos bendruomenių savivaldos programą, kuria buvo siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti, priimant sprendimus dėl lėšų, skirtų tenkinti vietos bendruomenių viešuosius poreikius, panaudojimo.

       2012-2013 metais Plungės rajono seniūnijose  sudarytos vietos bendruomenių tarybos priėmė ir į gyvendino seniūnijose aktualius, atitinkančius skirtų paramos lėšų dydį , sprendimus: buvo pagražintos viešosios erdvės, nupirkta kultūros ir sporto į rangos, buvo vykdomi socialiniai renginiai ir pan.

       Programai į gyvendinti  iš valstybės biudžeto  skiriamos lėšos, kurios socialinės apsaugos ir darbo ministro į sakymu savivaldybėms paskirstomos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį asmenų skaičių savivaldybėse.

       Programai į gyvendinti  Plungės rajono savivaldybei skirta lėšų:

2012 m. – 87 300,00 Lt;

2013 m. – 88 300,00 Lt;

2014 m. – 89 100,00 Lt.

       Kaip ir ankstesniais metais, šios Programos lėšomis bus galima finansuoti veiklas, tenkinančias vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Tai socialinė veikla, skirta labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir grupėms, vaikų ir jaunimo užimtumas, kultūrinė ir švietėjiška veikla, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas, sporto ir sveikatinimo veikla, bendruomeninės veiklos organizavimas ir kitos vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančios veiklos.

       Sprendimus dėl lėšų panaudojimo priims vietos bendruomenių tarybos, sudarytos iš pavienių bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių bendruomenių atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų ir savivaldos institucijų bei į staigų atstovų.

       Plungės rajono savivaldybės taryba 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-108 patvirtino Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams į gyvendinti Plungės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą.  Nauja aprašo redakcija bus tvirtinama 2014 m. balandį  Savivaldybės tarybos posėdyje.

       Vadovaujantis Aprašo 21 punktu, VBT priimtiems  sprendimams  į gyvendinti  Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšos Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus į sakymu skiriamos seniūnijoms pagal šiuos kriterijus: bazinė/vienoda dalis – visoms seniūnijoms (po 4 000,00 litų) ir likusi dalis – pagal seniūnijos gyventojų, atitinkamais metais deklaravusių gyvenamąją vietą, skaičių.

Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų  vietos bendruomenių sprendimams į gyvendinti  Plungės rajono savivaldybėje paskirstymas 2014 metais:

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Iš viso Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus į sakymu patvirtina suma, seniūnijoms

1.

Plungės miesto seniūnija

27 800,00

2.

Alsėdžių seniūnija

5 400,00

3.

Babrungo seniūnija

6 700,00

4.

Kulių seniūnija

5 400,00

5.

Nausodžio seniūnija

8 300,00

6.

Paukštakių seniūnija

5 400,00

7.

Platelių seniūnija

6 200,00

8.

Stalgėnų seniūnija

5 200,00

9.

Šateikių seniūnija

6 700,00

10.

Žemaičių Kalvarijos seniūnija

6 300,00

11.

Žlibinų seniūnija                                                        

5 700,00

 

Iš viso:

89 100,00

       Kviečiame susipažinti su Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams į gyvendinti Plungės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo naujos redakcijos projektu (pridedama).

       Plungės rajono savivaldybės administracija ragina vietos bendruomenių narius, seniūnaičius, bendruomenines organizacijas ir jų asociacijas, religines bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti, sudarant vietos bendruomenių tarybas, teikiant pasiūlymus, svarstant ir priimant sprendimus dėl aktualiausių vietos bendruomenei klausimų sprendimo, o taip pat padedant šiuos sprendimus į gyvendinti, ir informuoti apie tai vietos bendruomenę.

       Visą informaciją apie Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos į gyvendinimą Lietuvoje galima rasti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto puslapyje http://www.socmin.lt/lt/nevyriausybiniu-organizaciju-sektorius/vietos-bendruomeniu-savivaldos-programa.html.

       Norą dalyvauti vietos bendruomenių tarybų veikloje ir priimant sprendimus galite pareikšti Jūsų  seniūnijos administracijai.

                     

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.