Kviečiame teikti paraiškas prevencinių priemonių diegimui

2018-04-11

Plungės rajono savivaldybės administracija kviečia žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, į gyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, teikti paraiškas paramai iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos gauti.

Finansiškai remiamos šios priemonės:

repelentų į sigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos;

miško plotų, kuriuose į veisti ir ugdomi želdiniai, aptvėrimas tvoromis ir apsauginėmis juostomis ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;

medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų į rengimas;

laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (pvz., paprastoji kriaušė, miškinė obelis, paprastasis ąžuolas, karklas, gluosnis, drebulė, šermukšnis, europinis ir karpotasis ožekšnis ir pan.) pirkimas ir į veisimas;

daugiamečių aukštaūgių augalų (pvz., kmynai ir pan.) pirkimas ir į rengimas aikštelių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas ir suteikiančių jiems prieglobstį ;

miško aikštelių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas.

Atkreipiame dėmesį , kad prevencinės priemonės, į vykdytos naudojant Europos Sąjungos skiriamą paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą, negali būti antrą kartą finansuojamos iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.

Paraiškoje reikia nurodyti numatomų vykdyti prevencinių priemonių pobūdį , terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą), reikalingas priemonėms į gyvendinti.

Prie paraiškos būtina pateikti:

1. žemės sklypo planą (-us) ar schemą, kurioje nurodomos planuojamos prevencinės priemonės;

2. detalų numatomų atlikti darbų aprašymą su preliminariais skaičiavimais (sąmata);

3. žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus.

 

Paraiškas teikti iki š. m. birželio 1 d. Plungės rajono savivaldybės administracijai (115 kab., Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė).

 

Informaciją teikia Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistė (ekologė) Edita Lydienė (tel. (8 448) 73 004, el. p. edita.lydiene@plunge.lt).

 

 

Plungės rajono savivaldybės informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.