Kviečiame dalyvauti Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurse

2020-06-15

      Kviečiame pakartotinai teikti paraiškas dalyvavimui Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurse.

 Jau gavusių šiais metais finansavimą įstaigų paraiškos nebebus vertinamos ir programoms finansavimas nebus skiriamas.

   

      Primename, jog Programos paraiškas (1 priedas) gali teikti ir Programas vykdyti Plungės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų ar Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymų nustatyta tvarka, bei kiti juridiniai asmenys (toliau – Programų vykdytojai), kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta vaikų poilsio stovyklų veikla ir neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas.   

Atkreipiame dėmesį, jog 2020 m. balandžio 23 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-47 buvo pakeistas Aprašas, paraiškos forma bei kiti priedai.

         PLUNGč–S RAJONO SAVIVALDYBč–S VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS (VASAROS POILSIO) PROGRAMŲ Rč–MIMO KONKURSO TVARKOS APRAŠAS

         PARAIŠKOS FORMA (1 priedas)


Šių metų prioritetas: Aktyvus poilsis gamtoje

Programų paraiškas (1 priedas) galima teikti iki 2020 m. liepos 3 d.:

      1. paštu teikiamas vienas įrištas programos paraiškos egzempliorius, kurio visi lapai turi būti sunumeruoti (adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė);

      2.skenuotos ir programos vadovo pasirašytos paraiškos siunčiamos el. p. adresu savivaldybe@plunge.lt  arba svietimas@plunge.lt

      3 Savivaldybės biudžetinės įstaigos paraiškas teikia tik per elektroninę dokumentų valdymo sistemą.

     

Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 448) 73117, mob. 8 686 93278, el. paštu ingrida.uzneviciute@plunge.lt, Plungės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ingrida Uznevičiūtė.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.