Kulių seniūnijos gyventojų dėmesiui!

2023-08-04

2023 m. rugsėjo 7 d. Kulių kultūros centro salėje įvyks Kulių seniūnijos keturių seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T1-11 ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimu Nr. T1-153 (nauja redakcija 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T1-210), pagal Plungės rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 4 d. potvarkiu Nr. PE-210 paskelbtą grafiką 2023 m. rugsėjo 7 d. Kulių kultūros namų salėje įvyks Kulių seniūnijos keturių seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai.

Kulių seniūnija yra suskirstyta į keturias seniūnaitijas, tai:

  1. Kulių I seniūnaitija. Jai priskiriamos Liepų, Beržų, Alanto, Parko, Pergalės, Naujoji, Mostaičių, J. Tumo-Vaižganto gatvės, Kumžaičių kaimo dalis (Liepų g. tęsinys).

Seniūnaičio rinkimų laikas – 2023 m. rugsėjo 7 d. 18.00 val.

  1. Kulių II seniūnaitija. Jai priskiriamos Aušros, Gaisrininkų, Jaunimo, Laukų, Paupio, Žemaičių gatvės, Kumžaičių kaimo dalis (Čiurlionio g., Kumžaičių g., Saulėtekio g., Pušų g., Tujų g. ir vienkiemiai).

Seniūnaičio rinkimų laikas 2023 m. rugsėjo 7 d. 18.30 val.

  1. Mostaičių seniūnaitija. Jai priskiriami Mažųjų Mostaičių, Didžiųjų Mostaičių, Mižuikių, Kulių, Tilvikų kaimai.

Seniūnaičio rinkimų laikas 2023 m. rugsėjo 7 d. 10.30 val.

  1. Šiemulių seniūnaitija. Jai priskiriami Palioniškių, Reiskių, Blidakių, Šiemulių, Paalančio kaimai.

Seniūnaičių rinkimų laikas 2023 m. rugsėjo 7 d. 11.00 val.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais ir yra renkamas 4 metams. Jis atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose, savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose.

Pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką, kandidatus į seniūnaičius galima pradėti registruoti prieš 15 kalendorinių dienų iki rinkimų ir baigti ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki rinkimų, tai yra kandidatai bus registruojami nuo rugpjūčio 23 d. iki rugpjūčio 30 d. Siūlymus teikti raštu seniūnijos seniūnui. Seniūnaičiu gali būti nepriekaištingos reputacijos seniūnijos gyventojas, sutinkantis dalyvauti seniūnaičio rinkimuose, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. Kandidatu negali būti asmuo įstatymu nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, Savivaldybės tarybos nariai, Administracijos valstybės tarnautojai ar dirbantys pagal darbo sutartį. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

Kviečiame Kulių I, Kulių II, Mostaičių, Šiemulių seniūnaitijų gyventojus nelikti abejingais ir aktyviai siūlyti kandidatus į seniūnaičius, o rugsėjo 7 dieną (nustatytą valandą) atvykti į susirinkimą Kulių kultūros centro salėje, kur bus renkami tų seniūnaitijų seniūnaičiai.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos Kulių seniūnijos seniūnė Daivutė Petrauskienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Daiva
2023-09-01 19:38:08
Naudinga sužinoti tokią informaciją. Tačiau ji prieinama tik tiems, kas naudojasi internetu. Kadangi kaimuose daugelis gyventojų yra vyresnio amžiaus ir internetu nesinaudoja, ši informacija jiems neprieinama. Tai. nulems ir balsavimų rezultatus. Informacija turėtų būti skleidžiama keliais būdais ir visiems prieinama, o ne tik galintiems ir sugebantiems naudotis IT technologijomis.
This site is registered on wpml.org as a development site.