Jau parengta Plungės miesto plėtros strategija

2016-02-01

Plungės miesto vietos veiklos grupė, pasitelkusi statistinių duomenų tyrėją bei išorės ekspertą, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“, regiono plėtros planą ir integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą, parengė Plungės miesto plėtros strategiją, kuriai gavus lėšų, iki 2021 metų planuojama panaudoti apie 700 000 eurų.

Numatoma, kad didžioji dalis paramos (92,5 procentai) parengtiems projektams bus skirta iš Europos Sąjungos fondų, o 7,5 proc. prisidės Rajono savivaldybė ir (ar) patys pareiškėjai.

Plungės miesto plėtros strategijoje pirmiausia yra skatinamos bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti, darbingų gyventojų socialinei integracijai ir jų padėčiai darbo rinkoje gerinti, taip pat neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtoms neformalioms iniciatyvoms įgyvendinti, siekiant gerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje. Daug dėmesio skirtai gyventojų verslumui didinti: verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui būtiniems gebėjimams stiprinti, konsultuoti kuriant konkretų verslą ar vykdant jo plėtrą. Taip pat koncentruojamasi į socialinę atskirtį patiriančių asmenų, jaunimo ir jaunų šeimų užimtumo didinimą bei įvairių paslaugų teikimą.

Nuo pat Plungės miesto vietos veiklos grupė įsikūrimo gyventojai, bendruomenė bei verslininkai buvo raginami prisidėti prie plėtros strategijos rengimo, pateikiant idėjas, kurios galėtų būti įgyvendintos pasitelkus minėtą strategiją. Buvo atlikta miestiečių apklausa, kurios metu dalyviai išsakė savo lūkesčius ir pageidavimus dėl gyvenimo kokybės Plungėje gerinimo.

Atlikus gyventojų apklausą bei remiantis Plungės VVG susitikimų su bendruomene metu gautais pasiūlymais, parengta stipri ir motyvuota Plungės miesto plėtros strategija. Su strategija galite susipažinti atvykę į Plungės miesto vietos veiklos grupės būstinę (Vytauto g. 7-9, Plungė) arba vasario 11 d. vyksiančio Plungės rajono tarybos posėdžio metu, kai bus svarstoma, ar pritarti šiai strategijai.

 

 Plungės miesto VVG inf. 

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.